KODIS

Výluka na linkách č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 a 96

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a zastávek na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 a 96. Linky budou vedeny odklonem po ul. Výškovické, Pavlovově a Rodimcevově.

Organizace dopravy

 • Linky č. 27, 31, 41, 61 a 77
  budou v úseku Náměstí SNP (provizorní zas­távka) – Kino Luna vedeny oběma směry odklonem přes náměstí SNP, dále po ul. Ro­dimcevově, Pavlovově (přes provizorní zastávku Zábřeh,vodárna) a ul. Výškovické (přes provizorní zastávku Kotva).
 • Linka č. 48 (směr Hrabová)
  bude v úseku Zábřeh,OC – Náměstí SNP (provizorní zas­távka) vedena odklonem po ul. Pavlovově (přes provizorní zastávku Zábřeh,vodárna), dále po ul. Ro­dimcevově a přes náměstí SNP (přes provizorní zastávku Náměstí SNP).
  V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávka Kotva (směr Hrabová) ne­bude linkou č. 48 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 96 (směr Hotel Běl­ský les)
  bude v úseku Kosmonautů – Náměstí SNP (provizorní zas­távka) vedena odklonem po ul. Výškovické (přes provizorní zastávku Kotva), Čujkovově a přes náměstí SNP (přes provizorní zastávku Náměstí SNP).
  Zastávky Kino Luna a Zábřeh,Korýtko (směr Hotel Běl­ský les) nebu­dou linkou č. 96 dočasně obsluhovány.

Výlukové jízdní řády

Nové zastávky v trase

 • Zábřeh,vodárna (směr Hotel Běl­ský les / Hrabová) - pro linky č. 27, 34, 41, 48, 61 a 77
  se zřizuje na ul. Pavlovově, cca 70 metrů za křižovatkou s ul. Výškovickou.
 • Zábřeh,vodárna (směr Kino Luna / Zábřeh,OC) - pro linky č. 27, 34, 41, 48, 61 a 77
  se zřizuje na ul. Pavlovově, cca 50 metrů před křižovatkou s ul. Výškovickou.

Zrušené zastávky

 • Kotva (směr Hrabová) - pro linku č. 48
  se dočasně ruší.
 • Kino Luna (směr Hotel Běl­ský les) - pro linku č. 96
  se dočasně ruší.
 • Zábřeh,Korýtko (směr Hotel Běl­ský les) - pro linku č. 96
  se dočasně ruší.

Přemístěné zastávky

 • Kotva (směr Hotel Běl­ský les) - pro linky č. 27, 31, 41, 61, 77 a 96
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 140 metrů za křižovatku s ul. Kosmonautů ve směru z Výškovic.
 • Kotva (směr Kino Luna) - pro linky č. 27, 31, 41, 61 a 77
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 240 metrů za křižovatku s ul. Volgogradskou ve směru do Výškovic.
 • Náměstí SNP (směr Hotel Běl­ský les) - pro linky č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 a 96
  se přemísťuje na ul. Čujkovovu ve směru jízdy vpřed, na provizorní zastávku za náměstí SNP.
 • Náměstí SNP (směr Kino Luna) - pro linky č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 a 96
  se přemísťuje na ul. Čujkovovu ve směru jízdy vzad, na provizorní zastávku před náměstí SNP.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.