KODIS

Výluka na linkách č. 40, 44, 45, 46, 54, 58, 90 a 270

V sobotu 12. září 2020 (v době od 06:30 h do 22:00 h), z důvodu konání kulturní akce a úplné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. lis­topadu po ul. Francou­zskou), budou autobusové linky č. 40, 44, 45, 46, 54, 58, 90 a 270 vedeny odklonem po místních komunikacích. Na lince č. 40 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 40, 58, 90 a 270 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. 17. lis­topadu a Opavské.
 • Linky č. 44, 45 a 46 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. Francouzské a Opavské.
 • Linka č. 54 (ve směru Poruba,Alšovo nám­.)
  bude ukončena/začínat na provizorní zastávce Telekom.škola (na ul. Francou­zské).
 • Na lince č. 40
  budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících v úseku Poruba,U Nemocnice – Poruba,Studen­tské koleje.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením vý­luky

 • Linka č. 40
  ze zastávky Poruba,Studentské koleje v 06:02 h
  ze zastávky Poruba,Opavská v 05:53 h
 • Linka č. 44
  ze zastávky Svinov,nádraží v 06:11 h
  ze zastávky Poruba,Otakara Je­remiáše v 06:05 h
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 05:27 h
  ze zastávky Nová huť hl.brána v 05:57 h
 • Linka č. 46
  ze zastávky Polanka v 05:50 h
  ze zastávky Krásné Pole,Dru­žební v 06:05 h
 • Linka č. 54
  ze zastávky Poruba,Alšovo nám. v 06:09 h
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 05:52 h
 • Linka č. 58
  ze zastávky Martinov,střed v 06:03 h

Trasy linek

 • Linka č. 40 pojede v trase:
  Poruba,Studentské koleje – Poruba,U Nemocnice – dále odklonem po ul. 17. lis­topadu (přes TRAM zastávku Hlavní třída) a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Čistírny – Heyrovského – Duha – Poruba,Opavská – Plesná,Globus a zpět.
  Zastávky Fakultní nemocnice, Náměstí B.Němcové, Nábřeží SPB, Oblouk, Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 40 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Svinov,nádraží / Třebovice,Tesco – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Poruba,Otakara Je­remiáše a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 44 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 45 pojede v trase:
  Nová huť hl.brána – Vratimovská – Městský stadion – Shopping Park – Jelínkova – dále odklonem po ul. Francouzské (přes provizorní zastávku Bytostav) a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Slavíkova / Garáže Poruba a zpět.
  Zastávky Bytostav (na ul. Nad Po­rubkou), Oblouk, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) nebudou linkou č. 45 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 46 pojede v trase:
  Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov,nádraží – Svinov,mosty – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Opavské) – Pustkovecká – Krásné Pole,Dru­žební a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 54 pojede v trase:
  Vozovna trolejbusů / Sad B.Němcové – Grmelova – Svinov,mosty – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské (na provizorní konečnou zastávku Telekom.škola) a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí a Poruba,Alšo­vo nám. nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 58 pojede v trase:
  Poruba,U Nemocnice – dále odklonem po ul. 17. lis­topadu (přes TRAM zastávku Hlavní třída) a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov,střed a zpět.
  Zastávky Poruba,Alšovo nám., Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 58 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 90 pojede v trase:
  Krásné Pole,Planetárium – Poruba,U Nemocnice – dále odklonem po ul. 17. lis­topadu (přes TRAM zastávku Hlavní třída) a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna (na ul. Sokolovské) a zpět.
  Zastávky Poruba,Alšovo nám., Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 90 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 270 pojede v trase:
  Poruba,U Nemoc­nice – dále odklonem po ul. 17. lis­topadu a ul. Opavské až na zastávku Po­ruba,vozovna a dále po své trase.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Poruba,vozovna (směr Věžičky) pro linky č. 40, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
  Poruba,vozovna (směr Věžičky) pro linku č. 46
  se přemísťuje na ul. Opavskou, před křižovatku, na BUS zastávku příměstských linek (směr Svinov).
 • Věžičky (směr Oblouk) pro linky č. 40 a 45
  se dočasně ruší.
 • Věžičky (směr Poruba,vo­zovna) pro linky č. 40, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na BUS zastávku Poruba,vozovna (směr Duha).
  Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linku č. 46
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku Poruba,vozovna (směr Krásné Pole,Družební).
 • Oblouk (oba směry) pro linky č. 40 a 45
  se dočasně ruší.
 • Bytostav (oba směry) pro linku č. 45
  se přemísťuje na ul. Francou­zskou, na provizorní zastávky u křižovatky s ul. Ľudovíta Štú­ra.
 • Poruba,Alšovo nám. (směr Poruba,U Ne­mocnice) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba,Vře­sinská).
 • Poruba,Alšovo nám. (směr Sad B.Něm­cové) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
  Poruba,Alšovo nám. (směr Poruba,vo­zovna) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba,vo­zovna).
 • Nezvalovo náměstí (oba směry) pro linky č. 44, 46 a 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Poruba,Al­šovo nám.) pro linky č. 44, 46 a 270
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Alšovo nám.).
  Francouzská (směr Poruba,Al­šovo nám.) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Jižní svahy) pro linky č. 44, 46, 54 a 270
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Jižní svahy).
 • Fakultní nemocnice (směr Poruba,Stu­dentské koleje) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba,Vře­sinská).
 • Fakultní nemocnice (směr Poruba,O­pavská) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba,vo­zovna).
 • Náměstí B.Němcové (oba směry) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Nábřeží SPB (oba směry) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.