KODIS

Výluka na linkách č. 2, 6, 7, 11 a 15

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a zastávek na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 6, 7, 11 a 15. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava s přestupem cestujících na zastávkách Zábřeh,vodárna nebo Nádraží Vítkovice.

Pozn.: přepokládaný termín ukončení listopad 2020.

Organizace dopravy

 • Linky č. 2 a 7 (ve směru do Výš­kovic)
  budou ukončeny na zastávce Zábřeh,vodárna nebo Nádraží Vítkovice.
  Pro pokračová­ní jízdy do Výškovic
  nutno přestoupit na zastávce Zábřeh,vodárna DO PRO­TISMĚRU na náh­radní autobusovou dopravu NAD1 nebo na spoje odkloněných autobusových linek jedoucích do Výškovic.
 • Linky č. 6 a 15 (ve směru do Výš­kovic)
  budou ukončeny na zastávce Zábřeh,vodárna.
  Pro pokračová­ní jízdy do Výškovic
  nutno přestoupit na zastávce Zábřeh,vodárna na náhradní autobusovou dopravu NAD1 nebo na spoje odkloněných autobusových linek jedoucích do Výškovic.
 • Linka č. 11 (ve směru do Záb­řehu)
  bude ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.
  Pro pokračová­ní jízdy do Zábřehu
  nutno přestoupit na zastávce Nádraží Vítkovice na náhradní autobusovou dopravu NAD2.
 • Náhradní autobusová doprava NAD1 za linky č. 2, 6, 7 a 15
  bude zavedena v úseku Zábřeh,vodárna – Kino Luna – Výškovice a zpět.
 • Náhradní autobusová doprava NAD2 za linku č­. 11
  bude zavedena v úseku Nádraží Vítkovice – Zábřeh,vodárna – Kino Luna – Zábřeh a zpět.

Výlukové jízdní řády

Přestupní zastávky z TRAM na NAD

 • Nástupní zastávka Zábřeh,vodárna - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se zřizuje na ul. Pavlovově, cca 50 metrů před křižovatkou s ul. Výškovickou.
 • Nástupní zastávka Nádraží Vítkovice - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Zábřeh)
  se zřizuje na ul. U Nádraží, cca 30 metrů za autobusovou zastávkou linky č. 96.

Přemístěné zastávky

 • Výškovice - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Zábřeh,vo­dárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.
 • Nové Výškovice - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Zábřeh,vo­dárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 25 metrů za tramvajovou zastávku.
 • 29. dubna - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Zábřeh,vo­dárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca v úrovni tramvajové zastávky.
 • 29. dubna - pro NAD1 za l­inky č. 2, 6, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD1 a NAD2 (směr Zábřeh,vo­dárna / Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Náměstí SNP).
 • Kino Luna - pro NAD1 a NAD2 (směr Výškovice / Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Výškovice).
 • Kotva - pro NAD1 a NAD2 (směr Zábřeh,vo­dárna / Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 140 metrů za křižovatku s ul. Kosmonautů ve směru z Výškovic.
 • Kotva - pro NAD1 a NAD2 (směr Výškovice / Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 240 metrů za křižovatku s ul. Volgogradskou ve směru do Výškovic.
 • Zábřeh,vodárna - pro linky č. 2 a 7 (směr Hlavní ná­draží / Poruba,Vřesin­ská)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, cca 50 metrů před křižovatku s ul. Výškovickou.
  Zábřeh,vodárna - pro linky č. 6 a 15 (směr Mor. Os­trava,Plynárny / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Výškovickou.
  Zábřeh,vodárna - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD1 a NAD2 (směr Výškovice / Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, cca 50 metrů před křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Kpt.Vajdy - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Kpt.Vajdy, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku ul. Kpt.Vajdy x Pavlovova.
 • Rodinná - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za sjezd z ul. Plzeňské na ul. Pavlovovu.
 • Rodinná - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD2 za l­inku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za autobusovou zastávku linky č. 96.
 • Nádraží Vítkovice - nástupní pro lin­ku č. 11 (směr Hulváky / Mor. Ostrava,Ply­nárny)
  se přemísťuje do obratiště, na provizorní zastávku (umístěná dál od nádražní bu­dovy).
 • Nádraží Vítkovice - nástupní pro lin­ky č. 2 a 7 (směr Hlavní ná­draží / Poruba,Vřesin­ská)
  se přemísťuje do obratiště, na provizorní zastávku (umístěná blíž k nádražní budově).