KODIS

Výluka na linkách č. 35, 39 a 50 – AKTUALIZOVÁNO

AKTUALIZOVÁNO z důvodu změny harmonogramu stavby. Původně plánovaná odklonová trasa linek č. 35 a 39 (zveřejněná v tiskové zprávě z 24. června 2020) se se začátkem od úterý 1. září 2020 (00:00 h) mění!

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní (v úseku mezi křižovatkami s ul. Zelenou a Gajdošovou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50. Linky budou vedeny odklonem po ul. 1. máje.

Organizace dopravy

 • Linky č. 35 a 39
  budou v úseku Futurum – Hlubinská vedeny oběma směry odklonem po ul. 28. října a po ul. 1. máje (přes zastávky Mariánské Hory a Průmyslová) a dále po ul. Průmyslové a Výstavní až na zastávku Hlubinská.
  Zastávky Dům energetiky (pouze směr Vítkovice,Míro­vé nám.), Zelená a Gajdošova ne­budou linkami č. 35 a 39 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 50
  bude v úseku Petra Křičky – Vítkovice,Míro­vé nám. vedena oběma směry odklonem po ul. Na Jízdárně, Zelené (přes provizorní zastávku Zelená), po ul. 1. máje (přes zastávku Průmyslová) a dále po ul. Průmyslové a Výstavní až na zastávku Hlubinská.
  Zastávky Na Jízdárně a Gajdošova ne­budou linkou č. 50 dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy na zastávce Vítkovice,Míro­vé nám.

Nové zastávky v trase

 • Mariánské Hory (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) - pro linky č. 35 a 39
  se zřizuje na ul. 1. máje, cca 30 metrů za křižovatkou s ul. Martinskou ve směru na Mírové náměstí.
 • Mariánské Hory (směr Futurum) - pro linky č. 35 a 39
  se zřizuje na ul. 1. máje, na autobusové zastávce Mariánské Hory ve směru na Mariánské ná­městí.
 • Zelená (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) - pro linku č. 50
  se zřizuje na ul. Zelené, cca 75 metrů za křižovatkou s l. Výstavní ve směru k ul. 1. máje.
 • Zelená (směr Petra Křičky) - pro linku č. 50
  se zřizuje na ul. Zelené, cca 100 metrů před křižovatkou s ul. Výstavní ve směru od ul. 1. máje.
 • Průmyslová (oba směry) - pro linky č. 35, 39 a 50
  se zřizují na ul. 1. máje, na autobusových zastávkách příměstských linek.

Zrušené zastávky

 • Dům energetiky (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) - pro linky č. 35 a 39
  se dočasně ruší.
 • Zelená (oba směry) - pro linky č. 35 a 39
  se dočasně ruší.
 • Gajdošova (oba směry) - pro linky č. 35, 39 a 50
  se dočasně ruší.
 • Na Jízdárně (oba směry) - pro linku č. 50
  se dočasně ruší.