KODIS

Výluka na linkách č. 35, 39 a 50

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní (v úseku mezi křižovatkami s ul. Zelenou a Gajdošovou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50. Linky budou vedeny odklonem po ul. 1. máje.

Organizace dopravy

 • Linky č. 35 a 39
  budou v úseku Dům energetiky – Hlubinská vedeny oběma směry odklonem po ul. Zelené (ve směru jízdy na Mírové náměstí přes provizorní zastávku Zelená), po ul. 1. máje (přes zastávku Průmyslová) a dále po ul. Průmyslové a Výstavní až na zastávku Hlubinská.
  Zastávka Gajdošova nebude linkami č. 35 a 39 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 50
  bude v úseku Petra Křičky – Vítkovice,Míro­vé nám. vedena oběma směry odklonem po ul. Na Jízdárně, Zelené (přes provizorní zastávku Zelená), po ul. 1. máje (přes zastávku Průmyslová) a dále po ul. Průmyslové a Výstavní až na zastávku Hlubinská.
  Zastávky Na Jízdárně a Gajdošova ne­budou linkou č. 50 dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy na zastávce Vítkovice,Míro­vé nám.

Výlukové jízdní řády

 • Jízdní řády s platností od 1. září 2020
   35 39 50 

Nové zastávky v trase

 • Zelená (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) - pro linku č. 50
  se zřizuje na ul. Zelené, cca 75 metrů za křižovatkou s l. Výstavní ve směru k ul. 1. máje.
 • Zelená (směr Petra Křičky) - pro linku č. 50
  se zřizuje na ul. Zelené, cca 100 metrů před křižovatkou s ul. Výstavní ve směru od ul. 1. máje.
 • Průmyslová (oba směry) - pro linky č. 35, 39 a 50
  se zřizují na ul. 1. máje, na autobusových zastávkách příměstských linek.

Zrušené zastávky

 • Gajdošova (oba směry) - pro linky č. 35, 39 a 50
  se dočasně ruší.
 • Na Jízdárně (oba směry) - pro linku č. 50
  se dočasně ruší.

Přemístěné zastávky

 • Zelená - pro linky č. 35 a 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.)
  se přemísťuje na ul. Zelenou, cca 75 metrů za křižovatku s ul. Výstavní ve směru k ul. 1. máje.