KODIS

Výluka na lince č. 57

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní (v úseku mezi křižovatkami s ul. Ruskou a Halasovou), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 57. Linka bude vedena odklonem po ul. Jeremenkově a Halasově.

Organizace dopravy

 • Linka č. 57
  bude v úseku Stará ocelárna / Kotkova – Český dům / Důl Jeremenko vedena oběma směry odklonem přes Vítkovice,Mí­rové nám. (dle směru jízdy přes stanoviš­tě č. 7 nebo 4B), dále po ul. Je­remenkově a Halasově (přes zastávku Nám.J.z Poděbrad).
  Zastávka U Chladičů nebude linkou č. 57 dočasně obsluhována.

Organizace dopravy na zastávce Vítkovice,Míro­vé nám.

Výlukové jízdní řády

 • Jízdní řád s platností od 1. září 2020
   57 

Přemístěné zastávky

 • U Chladičů - pro linku č. 57 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Halasovu, na autobusovou zastávku Nám.J.z Poděbrad (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 3) - pro linku č. 57 (směr Hulváky)
  se přemísťuje v rámci Mírového náměstí na provizorní stanoviště č. 4B, před křižovatku s ul. Ruskou.
 • Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 4A) - pro linku č. 57 (směr Nová huť)
  se přemísťuje v rámci Mírového náměstí na stanoviště č. 7 (směr Nám.J. z Po­děbrad).