KODIS

Výluka na linkách 261, 265 a 242

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně organizace dopravy provozu na linkách 261, 265 a 242 v rámci stavby „I/57 Hradec nad Moravicí – Kajlovec“.

Změna organizace dopravy proběhne v termínu:
od 31. 08. 2020 do 23. 09. 2020

Po dobu stavebních prací na sil. I/57 bude aut. zast. Hradec nad Moravicí, Kajlovec, střed dočasně přemístěna cca 500 m ve směru Hradec nad Moravicí/Opava.

Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení.