KODIS

Výluka na lince 988

Z důvodu úplné uzavírky sil. III/04812 v rámci rekonstrukce mostu ve Starém Jičíně, místní části Jičina, dojde v termínu od 1. 9. do 31. 10. 2020 ke změně organizace dopravy na linkách č. 666 a 988.

666 – zrušen spoj č. 6
988 – veškeré spoje neobslouží zastávky Starý Jičín, Janovice, křiž., Starý Jičín, Petřkovice a Lešná, Perná, střed.

 • spoje č. 5, 6, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 202 a 209 budou začínat
  a končit v zastávce Starý Jičín, Palačov, rest.
 • dopravu v zastávkách Starý Jičín, Janovice, křiž., Starý
  Jičín, Petřkovice a Lešná, Perná, střed bude zajišťovat
  bezplatná náhradní kyvadlová doprava, která bude
  navázána na veškeré spoje linky 988 v zastávkách Starý
  Jičín, Palačov, rest. (viz seznam spojů výše ukončených
  v této zastávce) a Lešná, pož. zbroj. viz jízdní řád náhradní
  kyvadlové dopravy. Zóna 79 bude při odbavení uznána také
  v zastávce Lešná, pož. zbroj.

Upozorňujeme cestující, že po celou dobu uzavírky budou v platnosti výlukové jízdní řády výše uvedených linek. Dále upozorňujeme, že na spojích může docházet ke zpožděním.