KODIS

Výluka na lince 553

Z důvodu konání akce „City Marathon Ostrava“ dojde v Ostravě

od 20. 9. 2020 08:00 hodin
do 20. 9. 2020 18:00 hodin

ke změně v organizaci dopravy. Na lince 553 bude autobusová zastávka Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové ve směru do Orlové dočasně přemístěna na silnici II/647 ul. Mariánskohorskou naproti sadu B. Němcové (dle mapky).