KODIS

Výluka na linkách č. 214, 215 a 223

Od 18. 11. 2020 bude obnoven provoz linky 223 a linka 215 bude vedena do zastávky Globus. 

Z důvodu uzavření silnice II/461 „jižní obchvat Opavy“ dojde od 7. 9. 2020 do 14. 12. 2020 ke změně v organizaci provozu linek 214, 215 a 223. 

Linka 215 je zkrácena do zastávky Kylešovice obalovna. Zastávka Globus není touto linkou po výše uvedenou dobu obsluhována.

Na lince 223 je zastaven provoz. Spoje z linky 223 jsou převedeny do linky 214.

Na linkách 214, 215 a 223 platí výlukové jízdní řády.