KODIS

Přesun zastávky Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská

Z důvodu opravy ul. Hornopolní u křižovatky Hornopolní x Cingrova v Ostravě dojde

od 23. 10. 2020 12:00 hodin
do 25. 10. 2020 22:00 hodin

ke změně v organizaci dopravy. Stanoviště č. 4 autobusové zastávky Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská bude pro linky 553, 555 přemístěno.

Pro linku 553 ve směru do Orlové bude zastávka přemístěna na ÚAN.

Pro linku 555 ve směru do Bohumína bude st. č. 4 přemístěno na st. č.1 na ul. Českobratrská.