KODIS

Výluka na linkách č. 4 a 19

Od soboty 31. října 2020 (07:00 h) do neděle 1. listopadu 2020 (17:00 h), z důvodu výměny výhybek na ul. Martinovské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4 a 19. Za odkloněné linky bude ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Třebovická. Na lince NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 4 a 19
  budou ze zastávky Třebovická vedeny odklonem rovně po ul. Opavské přes zastávku Telekom.škola až na konečnou zastávku Poruba,vozovna.
  Přestup cestujících na/z NAD za linky č. 4 a 19 bu­de na zastávce Třebovická.
 • NAD za linky č­. 4 a 19
  bude zavedena v úseku Třebovická – Čistírny – Martinov a zpět.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením vý­luky

 • Linka č. 4
  ze zastávky Nová huť již.brána v 05:49 h
  ze zastávky Martinov v 06:35 h

Trasy linek

 • Linka č. 4 pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Hulváky – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Telekom.škola – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Dubina – Jubilejní Kolonie – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Hulváky – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Telekom.škola – Poruba,vozovna a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č­. 4 a 19 pojede v trase:
  Třebovická – Sokolovská – Čistírny – Bedřicha Nikodéma – Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Třebovická - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 35 metrů za přechod pro chodce.
 • Sokolovská - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Martinov).
 • Sokolovská - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Třebovická).
 • Čistírny - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Čistírny (směr Duha).
 • Čistírny - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Čistírny (směr Poruba,vo­zovna).
 • Bedřicha Nikodéma - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Duha).
 • Bedřicha Nikodéma - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Poruba,vo­zovna).
 • Dílny DP Ostrava - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Duha).
 • Dílny DP Ostrava - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Poruba,vo­zovna).
 • Martinov - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na BUS zastávku Martinov (směr Poruba,vo­zovna).