KODIS

Výluka na linkách č. 37 a 40

Od pondělí 23. listopadu 2020 (12:00 h) do odvolání, z důvodu kácení stromů na autobusovém obratišti u kolejí VŠB v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 37 a 40.

Organizace dopravy

 • Linky č. 37 a 40
  pojedou po svých trasách až na zastávku Poruba,Studentská, kde budou ukončeny.
  Zastávka Poruba,Studentské koleje nebude linkami č. 37 a 40 dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,Studen­tské koleje - pro linky č. 37 a 40 (nástupní)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Poruba,Studentská (nástupní, směr ÚAN / Duha).
 • Poruba,Studen­tské koleje - pro linky č. 37 a 40 (výstupní)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Poruba,Studentská (výstupní).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.