KODIS

Výluka na linkách č. 54 a 58

V sobotu 28. listopadu 2020 (v době od 08:00 do 14:00 h), z důvodu montáže vánočního stromu na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 54 a 58.

Organizace dopravy

 • Linka č. 54
  pojede po své trase, avšak dojde ke změně umístění zastávek Poruba,Alšovo nám.
  Zastávky Poruba,Alšovo nám. (konečná a nástupní) budou pro linku č. 54 dočasně přemístěny.
 • Linka č. 58 (směr Poruba,rad­nice)
  bude v úseku Slavíkova – Poruba,U Nemocnice vedena odklonem po ul. Opavské a 17. listopadu.
  V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Poruba,vozovna a Poruba,Alšo­vo nám. budou pro linku č. 58 (směr Poruba,rad­nice) dočasně přemístěny.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 54 (konečná)
  se přemísťuje na Hlavní třídu (směrem k ul. 17. lis­topadu, před Alšovo ná­městí), na provizorní zastávku, cca 20 metrů před zastávku linky č. 58.
 • Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 54 (nástupní / směr Sad B. Něm­cové)
  se přemísťuje na Hlavní třídu (směrem k ul. 17. lis­topadu, před Alšovo ná­městí), na stejnojmennou zastávku linky č. 58 (směr Poruba,rad­nice).
 • Poruba,vozovna - pro linku č. 58 (směr Poruba,rad­nice)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 58 (směr Poruba,rad­nice)
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na zastávku Hlavní třída (směr Fakultní ne­mocnice).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.