KODIS

Výluka na linkách č. 515, 540, 541, 581, 582 a 583 v Karviné

Z důvodu výstavby silnice I/67, tedy obchvatu Karviné, dochází od 13. 12. 2020 ke změnám v jízdních řádech a trasách u linek č. 515, 540, 541, 581, 582 a 583.

Linka č. 515 bude vedena z Karviné,Ráje odklonem po silnici I/67, dále po silnici II/475 a dále po obslužné komunikaci u dolu ČSM do Stonavy na svou pravidelnou trasu. Zpětná trasa je shodná.

Linky č. 540 a 541 budou vedeny z Karviné,Ráje odklonem po silnici I/67 a silnici II/475 k dolu ČSM. Zpětná trasa je shodná.

Linky č. 581 a 582 budou vedeny z Karviné,Ráje odklonem po silnici I/67, dále po silnici II/475 a dále po obslužné komunikaci u dolu ČSM do Stonavy na svou pravidelnou trasu. Zpětná trasa je shodná.

Linka č. 583 bude vedena z Havířova na zastávku Stonava,Bonkov po své trase,

vybrané spoje linky (zejména ve večerních hodinách a o víkendech) budou vedeny dále odklonem po obslužné komunikaci u dolu ČSM, po silnici II/475 a po silnici I/67 do Karviné,Ráje, kde se napojí na svou pravidelnou trasu,

ostatní spoje (zejména ve špičky pracovních dnů) budou vedeny dále odklonem po obslužné komunikaci u dolu Darkov, dále po silnici III/4749 a I/59 na zastávku Karviná,Fryštát,u žel­.st. a dále vlevo na tř. Osvobození v Karviné,Novém Městě. Tyto spoje tak nebudou obsluhovat zastávky Karviná,Ráj,Tesco; Karviná,Ráj,ne­mocnice; Karviná,Fryštát,u­niverzita a také zastávku Karviná,Nové Město,obch.dům ve směru do Karviné.

Zpětná trasa je shodná.

Z důvodu výluky nebudou obsluhovány zastávky Karviná,Darkov,nad­jezd a Karviná,Darkov,po­mocný závod. Zastávka Stonava,Bonkov rozcestí pro spoje linky 583 nejedoucí přes Karvinou,Ráj bude přemístěna na obslužnou komunikaci k dolu Darkov.

Výlukové jízdní řády naleznete zde na webových stránkách.