KODIS

Výluka na linkách 303, 313, 351, 352, 358, 365, 366, 750, 751

Vážení cestující,
z důvodu stavebních prací a úplné uzavírky silnice II/648 mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá dojde v termínu od 10. 4. 2021 6:30 hod. do 11. 4. 2021 18:30 hod. ke změně v organizaci dopravy.

Autobusová zastávka Dobrá, VÚHŽ bude obousměrně přesunuta na zastávku Dobrá, VÚHŽ parkoviště.

Obousměrně nebudou obslouženy zastávky:

  • Frýdek-Místek,Frýdek,Měs­tský hřbitov
  • Frýdek-Místek,Frýdek,rest. U Hučky
  • Frýdek-Místek,Nové Dvory,Pavlík

Spoje linek 303 a 313 z/do Dobré, VÚHŽ a Nošovic jsou vedeny z/do zastávky FM, Frýdek, Dobrovského.
Spoj linky MHD 313 (odj. 23:31 z Nošovic, střed) je zrušen bez náhrady.

Dotčené linky:
303 – Baška-Frýdek-Místek-Dobrá-Nošovice
313 – Nošovice-Dobrá-Frýdek-Místek-Sviadnov-Paskov
351 – Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka
352 – Ostrava-Vratimov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka
358 – Frýdek-Místek-Dobrá-Nošovice
365 – Frýdek-Místek-Dobrá-Horní Domaslavice-Soběšovice-Havířov
366 – Frýdek-Místek-Dobrá-Lučina-Žermanice-Havířov
750 – Jablunkov-Třinec-Hnojník-Dobrá-Frýdek-Místek
751 – Třinec-Hnojník-Třanovice-Dobrá-Frýdek-Místek

Děkujeme za pochopení.