KODIS

Výluka na linkách č. 50 a 55

Od úterý 6. dubna 2021 (07:00 h) do úterý 4. května 2021 (07:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Nové Bělé (I. a II. etapa) a s ní související silniční uzávěry ul. Krmelínské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55.

Organizace dopravy

 • Linka č. 50 (směr Nová Bě­lá,Krmelínská)
  bude v úseku zastávek Nová Bělá,kři­žovatka – Kolonie vedena odklonem po ul. Mitrovické a Kokešově, s obsloužením všech zastávek v trase.
 • Linka č. 50 (směr Českobra­trská)
  bude v úseku zastávek Nová Bělá,Krme­línská – Pod Kopcem vedena odklonem po ul. Plzeňské a Mitrovické, bez obsloužení zastávek Kolonie a Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN.
  Zastávka Kolonie - pro linku č. 50 (směr Českobra­trská)
  nebude dočasně obsluhována a po dobu konání výluky se ruší.
  Zastávka Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 50 (směr Českobra­trská)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Českobra­trská).

ODKLONOVÁ TRASA AUTOBUSOVÉ LIN­KY č. 50 (směr Českobra­trská)

 JPG 

 • Linka č. 55 (směr Výškovice)
  bude vedena po své trase, bez obsloužení zastávky Nová Bělá,kři­žovatka.
  Zastávka Nová Bělá,kři­žovatka - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice).
 • Linka č. 55 (směr Výškovice přes Nová Bělá,Krme­línská)
  bude v úseku zastávek Nová Bělá,úřad – Dubina vedena odklonem po ul. Mitrovické, Kokešově, Krmelínské a Plzeňské, bez obsloužení zastávek Nová Bělá,kři­žovatka a Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN.
  Zastávka Nová Bělá,kři­žovatka - pro linku č. 55 (směr Výškovice přes Nová Bělá,Krme­línská)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice).
  Zastávka Kolonie - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje do protisměru, na autobusovou zastávku Kolonie (směr Nová Bě­lá,Krmelínská)
  - z přemístěné zas­távky budou spoje linky č. 55 (směr Výškovice) uspíšeny o cca 5 m­inut.
  Zastávka Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice)
  - z přemístěné zas­távky budou spoje linky č. 55 (směr Výškovice) uspíšeny o cca 7 minut.
 • Linka č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)
  bude v úseku zastávek Dubina – Nová Bělá,úřad vedena odklonem po ul. Kokešově, Krmelínské a Plzeňské, bez obsloužení zastávky Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN.
  Zastávka U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)
  nebude dočasně obsluhována a po dobu konání výluky se ruší. Z této zastávky linka č. 55 nebude zajíždět na zastávku Nová Bělá,Krme­línská, ale pojede pouze přímo směr Hrabůvka,Po­liklinika.
  Zastávka Kolonie - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje do protisměru, na autobusovou zastávku Kolonie (směr Nová Bě­lá,Krmelínská)
  - z přemístěné zas­távky budou spoje linky č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika) uspíšeny o cca 5 minut.
  Zastávka Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Hrabůvka,Po­liklinika).

ODKLONOVÁ TRASA AUTOBUSOVÉ LIN­KY č. 55 (směr Výškovice přes Nová Bělá,Krme­línská)

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA AUTOBUSOVÉ LIN­KY č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)

 JPG 

Přemístěné zastávky

 • Nová Bělá,kři­žovatka - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice).
  Nová Bělá,kři­žovatka - pro linku č. 55 (směr Výškovice přes Nová Bělá,Krme­línská)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice).
 • Kolonie - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje do protisměru, na autobusovou zastávku Kolonie (směr Nová Bě­lá,Krmelínská)
  - z přemístěné zas­távky budou spoje linky č. 55 (směr Výškovice) uspíšeny o cca 5 minut.
  Kolonie - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje do protisměru, na autobusovou zastávku Kolonie (směr Nová Bělá,Krmelínská)
  - z přemístěné zas­távky budou spoje linky č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika) uspíšeny o cca 5 minut.
 • Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 50 (směr Českobra­trská)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Českobra­trská).
  Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Výškovice)
  - z přemístěné zastávky budou spoje linky č. 55 (směr Výškovice) uspíšeny o cca 7 minut.
  Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na autobusovou zastávku U Balcara (směr Hrabůvka,Po­liklinika).

Zrušené zastávky

 • Kolonie - pro linku č. 50 (směr Českobra­trská)
  nebude dočasně obsluhována a po dobu konání výluky se ruší.
 • U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)
  nebude dočasně obsluhována a po dobu konání výluky se ruší. Z této zastávky linka č. 55 nebude zajíždět na zastávku Nová Bělá,Krme­línská, ale pojede pouze přímo směr Hrabůvka,Po­liklinika.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.