KODIS

Změna organizace provozu linek městské a příměstské dopravy v Opavě

Z důvodu dopravních omezení na ulicích Olbrichova, Nádražní okruh a Zámecký okruha v ulicích nebo silničních křižovatkách, které k nim přiléhají dojde od 15. 5. 2021 do 10. 9. 2021 ke změně v organizaci provozu linek městské a příměstské dopravy. 

Změna organizace provozu linek městské a příměstské dopravy budou probíhat v následujících etapách:

Přemístění zastávky Praskova

Dotčené linky: 215 a 219
Termín: 15. 5. 2021 – 24. 5. 2021

Dojde k přemístění zastávky Praskova pouze ve směru Malé Hoštice a Dolní nám. pro linky 215 a 219. 
Zastávka Praskova ve směru do Malých Hoštice a na Dolní náměstí bude přemístěna na zastávku Zimní stadion (ul. Komenského). O­pačný směr a ostatní linky zůstávají bez omezení. 

Přemístění zastávky Opava,Zámecký okruh (pouze směr Opava,východní nádraží)

Dotčené linky: 251, 252, 253, 254, 255, 256 a 275
Termín: 15. 5­. 2021 – 28. 5. 2021

Ve směru do Opavy dochází k přesunutí zastávky Opava,Zámecký okruh na zastávku Opava,Praskova. Zastávka Opava,Zámecký okruh ve směru z Opavy zůstává zachována. 

Objízdná trasa mezi zastávkami Opava,východní nádraží a Opava,Olbrichova / Opava,Hradecká

Dotčené linky: 240, 241, 242, 243, 245, 246, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 286, 923 a 930
Termín: 15. 5­. 2021 – 24. 5. 2021

Uvedené linky budou budou mezi zastávkami Opava,východní nádraží a Opava,Olbrichova / Opava,Hradecká (pouze v tomto směru) vedeny po objízdné trase po ulicích Nádražní okruh, Komenského a Praskova. Z tohoto důvodu může na uvedených linkách docházet ke zpoždění. 

Neobsloužení zastávky Opava,Olbrichova

Dotčené linky: 241, 243, 246, 263, 264, 267 a 923
Termín: 3. 7. 2021 – 18. 7. 2021

Zastávka Opava,Olbrichova nebude po výše uvedenou dobu obousměrně obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží. 

Neobsloužení zastávky Opava,Hradecká

Dotčené linky: 240, 242, 245, 261, 262, 265, 286 a 930
Termín: 2. 8. 2021 – 6. 8. 2021

Zastávka Opava,Hradecká nebude po výše uvedenou dobu obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží. 
Uvedené linky budou ze zastávky Opava,východní nádraží odjíždět z protisměrné zastávky ze stanoviště č. 4. 

Neobsloužení zastávky Opava,Rooseveltova

Dotčené linky: 240, 242, 245, 261, 262, 265 a 286
Termín: 7. 8. 2021 – 15. 8. 2021

Zastávka Opava,Rooseveltova nebude po výše uvedenou dobu obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží.