KODIS

Výluka na lince č. 624

Z důvodu opravy silnice I/47 ve Fulneku a MÚK I/57 v obci Fulnek Děrné, dojde v termínu od 22. 7. 2019 do 30. 8. 2019 v rámci úplné uzavírky ke změně v organizaci provozu linky 624. 

Zastávka Fulnek,Děrné,střed bude v obou směrech přemístěna o 50 metrů, na p. č. 894/1 (u obchodu), kde vznikne provizorní točna.