KODIS

Kdy, kde a jak mohu cestovat?

Dlouhodobé časové jízdné

Kde mohu cestovat s dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v prodejně nebo ve vozidle na ODISku je možné cestovat u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Kde mohu cestovat s jízdenkou zakoupenou v e-shopu?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v e-shopu je možné cestovat všemi spoji dopravců na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Cestování spoji linek výše uvedených dopravců je podmíněno minimálním časovým odstupem od zakoupení dlouhodobé časové jízdenky přes e-shop v trvání 24 hodin (u Dopravního podniku Ostrava a.s. po 3 hodinách).

Nahrání dlouhodobé časové jízdenky zakoupené v e-shopu na kartu proběhne po přiložení karty k odbavovacímu nebo informačnímu terminálu ve vozidle nebo na prodejně.

Jednotlivé jízdné

Kdy a jak mohu využít peníze vložené na elektronickou peněženku?

Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít ve všech vozidlech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS ihned po tom, co jsou peníze na elektronickou peněženku vloženy. Dále ve vozidlech vybraných dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje. Ve vozidlech dopravce ARRIVA MORAVA a.s. je možné peníze vložené na elektronickou peněženku využít také na jiných linkách a taktéž na území jiných krajů. Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít taktéž pro zakoupení jednotlivých jízdenek pro cestování vlaky Českých drah a.s. zařazenými do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Jedinou podmínkou je mít dostatečný obnos elektronických peněz pro plánovanou cestu.

Kdy mohu začít využívat elektronické peníze vložené přes e-shop?

Využívání elektronických peněz vložených přes e-shop je podmíněno minimálním časovým odstupem od nahrání peněz přes e-shop v trvání 24 hodin (u Dopravního podniku Ostrava a.s. po 3 hodinách).

Nahrání elektronických peněz vložených přes e-shop na kartu proběhne po přiložení karty k odbavovacímu nebo informačnímu terminálu ve vozidle nebo na prodejně.