KODIS

O společnosti

Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) byl založen v listopadu 1995 podepsáním společenské smlouvy. Do obchodního rejstříku byla firma zapsána dne 14. února 1996. K hlavním úkolům této firmy patří správa ODIS (evidence a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinace výkonů, jízdních řádů, příprava podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj ODIS (zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS). Firma sídlí v Ostravě a je řízena společníky prostřednictvím valných hromad konaných 2 – 3 krát ročně. Manažerské řízení firmy zajišťují dva jednatelé. Firma poskytuje dopravně-inženýrské služby i pro obce a města, která nejsou společníky a současně jsou zapojena do ODIS. ####Společníky KODIS jsou: .[h4] * Moravskoslezský kraj * Statutární město Ostrava ####Řídící orgány společnosti .[h4] Valná hromada: * Společníci Dozorčí rada: * Ing. Radek Podstawka (předseda) * Ing. Martin Gelnar (místopředseda) * MUDr. Tomáš Málek * Josef Šrámek Jednatelé: * Ing. Aleš Stejskal * Ing. Martin Dutko