KODIS

O společnosti

Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) byl založen v listopadu 1995 podepsáním společenské smlouvy. Do obchodního rejstříku byla firma zapsána dne 14. února 1996. K hlavním úkolům této firmy patří správa Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (evidence a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinace výkonů, jízdních řádů, příprava podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj ODIS (zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS). Firma sídlí v Ostravě a je řízena společníky prostřednictvím valných hromad konaných 2 – 3 krát ročně. Manažerské řízení firmy zajišťují dva jednatelé. Firma poskytuje dopravně-inženýrské služby i pro obce a města, která nejsou společníky a současně jsou zapojena do ODIS.

Společníky KODIS jsou:

  • Moravskoslezský kraj
  • Statutární město Ostrava 

Řídící orgány společnosti

Valná hromada:

  • Společníci 

Dozorčí rada:

  • Ing. Radek Podstawka (před­seda) 
  • Margareta Michopulu
  • Ing. David Witosz
  • Ing. Jakub Unucka, MBA

Jednatelé:

  • Ing. Aleš Stejskal
  • Ing. Martin Dutko