KODIS

Integrované mobilitní centrum Ostrava

(Dopravní infocentrum)

Integrované mobilitní centrum (IMC) je definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy (cyklistická doprava, půjčovny automobilů apod.).

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. byla společně s Moravskoslezským krajem a statutárními městy Ostrava a Opava zapojena do evropského projektu PIMMS CAPITAL, jehož cílem byla vzájemná výměna a následná realizace dobrých příkladů a zkušeností s dalšími evropskými městy a regiony. Vzorem pro IMC v Ostravě jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D) nebo Birminghamu (GB). Konkrétní náplň pro ostravské IMC byla přizpůsobena reálným možnostem, zvyklostem a potřebám v Ostravě a celém Moravskoslezském kra­ji.

Projekt IMC Ostrava byl úspěšně přihlášen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%), zbývající část prostředků (15%) poskytnul Moravskoslezský kraj.

K realizaci IMC Ostrava byly vybrány prostory nově adaptovaného přízemí budovy ředitelství ostravského dopravního podniku v bezprostředním sousedství frekventované zastávky Karolina a obchodního centra Nová Karolina. V nových prostorách je rovněž umístěna hlavní prodejna jízdenek dopravního podniku, který je partnerem projektu. Koordinátor ODIS s.r.o. převzal pronajaté prostory k 1. 7. 2014 a ihned začal realizovat připravený projekt.

IMC Ostrava poskytuje tyto služby:

Informace o veřejné dopravě především na území Moravskoslezské­ho kraje:

 • informace o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS,
 • informace o jízdních řádech a vyhledávání optimálního spojení,
 • informace o aktuálním stavu provozu při výlukách a při mimořádných, situacích v dopravě, zpožděních, apod.),
 • informace o cenách jízdného, o tarifních a přepravních podmínkách jednotlivých dopravců,
 • informace o možnostech prodeje jízdních dokladů,
 • informace o přepravní kontrole,
 • řešení reklamací na funkčnost jízdenkových automatů MHD Ostrava,
 • prodej tištěných zastávkových, linkových a knižních jízdních řádů,
 • smluvní prodej jízdních dokladů pro dopravce LEO Express (platba pouze v hotovosti).

Informace o alternativní dopravě:

 • informace o cyklistické dopravě (cyklomapy),
 • informace o půjčovnách automobilů.

Nabídka informačních a propagačních materiálů s dopravní tématikou

Připravuje se:

 • propagace cyklopůjčovny Cooltour.

Shrnutí stavu po realizaci projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření krajského multifunkčního informačního pracoviště se zaměřením na poskytování dopravních informací nejen o veřejné dopravě, ale i o alternativních možnostech dopravy. Pracoviště bylo postupně vybaveno příslušnými informačními materiály, navázána byla spolupráce s dopravní společností LEO Express Global a.s., jejíž jízdenky jsou na tomto pracovišti prodávány.

Za uplynulé období, tj. do 30. 11. 2015, lze konstatovat, že pracoviště svou činností naplňuje původní záměr a nadále se postupně rozvíjí.

Pracoviště, pro styk s veřejností nazývané Dopravní infocentrum, je otevřeno v pracovní dny od 6:00 do 19:00 h a v soboty od 7:00 do 12:45 h, personálně zabezpečují činnost 2 pracovnice doplňované podle potřeby střídajícími pracovnicemi.

Integrované mobilitní centrum Ostrava (IMC Ostrava) je definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy (cyklistická doprava, půjčovny automobilů apod.).

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. byla společně s Moravskoslezským krajem a statutárními městy Ostrava a Opava zapojena do evropského projektu PIMMS CAPITAL, jehož cílem byla vzájemná výměna a následná realizace dobrých příkladů a zkušeností s dalšími evropskými městy a regiony. Vzorem pro IMC v Ostravě jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D) nebo Birminghamu (GB). Konkrétní náplň pro ostravské IMC byla přizpůsobena reálným možnostem, zvyklostem a potřebám v Ostravě a celém Moravskoslezském kra­ji.

Projekt IMC Ostrava byl úspěšně přihlášen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%), zbývající část prostředků (15%) poskytnul Moravskoslezský kraj.

K realizaci IMC Ostrava byly vybrány prostory nově adaptovaného přízemí budovy ředitelství ostravského dopravního podniku v bezprostředním sousedství frekventované zastávky Karolina a obchodního centra Nová Karolina. Realizace projektu IMC Ostrava byla podmíněna Dohodou o partnerství a Smlouvou o pronájmu nebytových prostor uzavřenými mezi Koordinátorem ODIS s.r.o. a Dopravním podnikem Ostrava a.s.

Koordinátor ODIS s.r.o. převzal pronajaté prostory včetně zaměstnanců, kteří působili na původním informačním pracovišti Dopravního podniku Ostrava a.s. k 1. 7. 2014 a ihned začal realizovat připravený projekt. Slavností představení pracoviště IMC Ostrava médiím za účasti představitelů Moravskoslezského kraje (náměstek hejtmana Mgr. Havlík), Regionální rady (zástupce ředitele Ing. Gelnar) a dalších proběhlo 22. 10. 2014. 

Projekt byl realizován za podpory: