KODIS

ODISka

ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Vývoj možností jejího využívání sahá do roku 2011. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, kterou je možné v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS využít dvěma základními způsoby a to: a) jako nosič dlouhodobých časových jízdenek, b) jako elektronickou peněženku, přičemž oba základní způsoby využití je možné vzájemně kombinovat. Současně s tím je možné ODISku využít také jako nosič dalších aplikací, mezi které patří například produkt „Karta ČD“. ODISku si můžete vyřídit ve dvou základních formách a to jako ODISku nepřenosnou, kterou je pak možné pořídit s profily odpovídajícími druhu požadovaného jízdného (občanská, děti 6 – 15 let, žáci a studenti 15 – 26 let, důchodci, invalidní důchodci pro invaliditu 3. stupně, osoby starší 70 let) nebo ODISku přenosnou (anonymní). V prostředcích Dopravního podniku Ostrava a.s. můžete jízdné uhradit také prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard.