KODIS

Kde ji vyřídím a kolik mě bude stát?

  • Vydavateli ODISky jsou dopravci ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Vsetín a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Městský dopravní podnik Opava, a.s., Transdev Morava s.r.o. a také TQM-holding s.r.o. Jednotliví dopravci se mírně liší v postupu pro získání ODISky.
  • Možnosti získání ODISky:
  • Pokud je žadatelem o ODISku dítě do 15 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá žádost zákonný zástupce žadatele o ODISku.

Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč, její platnost je omezena maximálně na 5 let a záruka je stanovena na 2 roky od vyrobení ODISky, podmínky platnosti se však u jednotlivých vydavatelů mírně liší. Pro zachování funkčnosti karty je však nutné dodržovat pravidla daná návodem pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka. V případě vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. si můžete požádat také o tzv. „Expresní výdej ODISky“. Tato ODISka je Vám vydána do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Poplatek za takto vydanou ODISku činí 300,– Kč.

Maximální doba pro vystavení ODISky je 21 dnů. Doba vystavení se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů ODISky. ODISka je po převzetí ihned aktivní.,

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka.