KODIS

Kde ji vyřídím a kolik mě bude stát?

  • Vydavateli ODISky jsou dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o., Městský dopravní podnik Opava, a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. a také ČSAD Vsetín a.s. Jednotliví dopravci se mírně liší v postupu pro získání ODISky.
  • Možnosti získání ODISky:
    • osobní podání žádosti na kontaktních místech jedno­tlivých dopravců. Cestující v tomto případě odevzdá „Žádost o vydání ODISky“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, uhradí poplatek za vydání ODISky a v případě, že žádá o některý druh slevy (dítě, žák, student, důchodce, …), doloží nárok na tuto slevu dle tarifu ODIS,
    • druhou možností, jak cestující může o ODISku požádat, je využít e-shop ODISky provozovaný společností Koordinátor ODIS s.r.o. pro vydavatele:
  • Pokud je žadatelem o ODISku dítě do 15 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá žádost zákonný zástupce žadatele o ODISku.

Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč, její platnost je omezena maximálně na 5 let a záruka je stanovena na 2 roky od vyrobení ODISky, podmínky platnosti se však u jednotlivých vydavatelů mírně liší. Pro zachování funkčnosti karty je však nutné dodržovat pravidla daná návodem pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka. V případě vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. si můžete požádat také o tzv. „Expresní výdej ODISky“. Tato ODISka je Vám vydána do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Poplatek za takto vydanou ODISku činí 300,– Kč.

Maximální doba pro vystavení ODISky je 21 dnů. Doba vystavení se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů ODISky. ODISka je po převzetí ihned aktivní.,

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka.