KODIS

Kdy, kde a jak mohu cestovat?

Schéma možností cestování s ODISkou

Dlouhodobé časové jízdné

Kde mohu cestovat s dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v prodejně nebo ve vozidle na ODISku je možné cestovat u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Kde mohu cestovat s jízdenkou zakoupenou v e-shopu?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v e-shopu je možné cestovat všemi spoji dopravců na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS:

 • ARRIVA MORAVA a.s.,
 • ČSAD Frýdek-Místek a.s.,
 • ČSAD Havířov a.s.,
 • ČSAD Karviná a.s.,
 • ČSAD Vsetín a.s.,
 • České dráhy, a.s.,
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.,
 • Transdev Morava s.r.o.
 • TQM-holding s.r.o.,

Cestování spoji linek výše uvedených dopravců je podmíněno minimálním časovým odstupem od zakoupení dlouhodobé časové jízdenky přes e-shop v trvání 24 hodin.

Co mám dělat, když chci cestovat i jinými linkami?

V tomto případě je nutné si dlouhodobou časovou jízdenku zakoupenou v e-shopu nahrát na ODISku. Nahrání dlouhodobé časové jízdenky zakoupené na e-shopu může proběhnout:

 • přiložením ODISky k terminálu umístěnému ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 • přiložením ODISky k informačnímu terminálu umístěnému ve vybraných prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 • přes zařízení určené k prodeji a kontrole jízdenek ve vozidlech dopravců ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o. ČSAD Vsetín a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s. a Transdev Morava s.r.o.
 • přes zařízení určené k prodeji a kontrole jízdenek vlakvedoucího či průvodčího ve vlacích dopravce České dráhy, a.s.,
 • na přepážkách jednotlivých předprodejních míst Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 • následně lze cestovat všemi spoji dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Jednotlivé jízdné

Kdy mohu využít peníze vložené na elektronickou peněženku?

Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít ve všech vozidlech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS ihned po tom, co jsou peníze na elektronickou peněženku vloženy. Ve vozidlech dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. je možné peníze vložené na elektronickou peněženku využít také na jiných linkách a taktéž na území jiných krajů. Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít taktéž pro zakoupení jednotlivých jízdenek pro cestování vlaky Českých drah a.s. zařazenými do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Jedinou podmínkou je mít dostatečný obnos elektronických peněz pro plánovanou cestu.