KODIS

Jak probíhá odbavení?

Ve městě a okolí – cestování linkami dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL:

 • cestující přiloží ODISku ke čtečce,
 • čtečka odečte cenu dle tarifu a zapíše nárok na zvýhodněné přestupy v délce 45 minut od přiložení ODISky ke čtečce,
 • přestupy:
  • při nevyužití přestupu a zároveň výstupu do 10 minut od přiložení ODISky ke čtečce (provedení tzv. check-outu), dojde k vrácení příslušné částky dle tarifu zpět na ODISku,
  • při přestupu do 45 minut od nástupu do prvního vozidla a přiložení ODISky ke čtečce je cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu dle tarifních podmínek,
 • v případě přiložení ODISky s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce ke čtečce tato zobrazí informaci o její platnosti.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku.

Ve městě a okolí – cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. na linkách č. 531, 532, 550, 551, 552 a 554 a Transdev Morava s.r.o. v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL:

 • cestující oznámí řidiči výstupní zastávku. V případě, že požaduje nepřestupní jízdenku, musí tento požadavek předem nahlásit řidiči,
 • přiloží ODISku na určené místo,
 • odečtení ceny:
  • v případě přestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek a zapíše nárok na zvýhodněné přestupy v délce 45 minut od přiložení ODISky,
  • v případě nepřestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek,
 • při přestupu do 45 minut od nástupu do prvního vozidla a přiložení ODISky k zařízení je řidiči i cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu dle tarifních podmínek,
 • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.

Ve městě – cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Vsetín a.s. nebo Transdev Morava s.r.o. v rámci tarifních oblastí MĚSTO Bruntál, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Karviná, MĚSTO Krnov, MĚSTO Nový Jičín, MĚSTO Třinec:

 • v případě, že vozidlo dále pokračuje do tarifní oblasti REGION či do jiné tarifní oblasti MĚSTO cestující oznámí řidiči svou výstupní zastávku,
 • přiloží ODISku na určené místo,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky,
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od nástupu do vozidla, resp. 30 minut od nástupu do vozidla v tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov a MĚSTO Třinec,
 • při přestupu do 45 minut od nástupu do předchozího vozidla v tarifní oblasti MĚSTO (resp. 30 minut v rámci tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov a MĚSTO Třinec) je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

V ostatních tarifních oblastech MĚSTO a u ostatních dopravců jsou cestující odbaveni za jednotlivé jízdné REGION.

Ve městě – cestování linkami dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s. v celé jeho síti, cestování linkami ČSAD Frýdek-Místek a.s. v rámci MHD Frýdek-Místek, linkami ČSAD Havířov a.s. v rámci MHD Havířov a linkami ČSAD Karviná a.s. v rámci MHD Orlová:

 • přiloží ODISku na určené místo,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky (mimo MHD Frýdek-Místek),
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek.

V regionu – cestování do, z, přes nebo v rámci tarifní oblasti REGION nebo MĚSTO a MĚSTO (tj. mezi dvěma různými tarifními oblastmi MĚSTO):

 • cestující oznámí řidiči, pokladnímu či průvodčímu svou výstupní zastávku (průvodčímu pouze v případě, není-li v železniční zastávce či stanici zajištěn prodej jízdních dokladů před nástupem do vlaku). Pro cestování vlaky se hlásí, tak jak je tomu zvykem u železniční dopravy, až výstupní stanice či zastávka pro celou předpokládanou jízdu vlaky nezávisle na jejich počtu,
 • přiloží ODISku na určené místo nebo ji předá pokladnímu či průvodčímu,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušné zóny vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky,
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek pro jednotlivé jízdné REGION a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky,
  • v případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, jsou platné tarifní zóny uznány a z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek pro jednotlivé jízdné REGION za úsek bez platné dlouhodobé časové jízdenky, na ODISku se zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky,
 • při přestupu do 45 minut od výstupu z předchozího vozidla je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.