Koordinátor ODIS s.r.o.

Děti od 6 do 15 let

Děti do 15 let nemusí v celém systému ODIS prokazovat nárok (svůj věk) na cenově zvýhodněné jízdné, pokud není uvedeno jinak.

V případě odbavení bezkontaktní čipovou kartou ODISka nebo ZETKA je věková kategorie garantována slevovým profilem „Dítě 6-15“. Slevový profil bude nastaven po dovršení 6 let věku do dne, který předchází dni 15. narozenin v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení rodného listu dítěte, cestovního pasu nebo průkazu pojištěnce a občanského průkazu zákonného zástupce. Dětem do 15 let je v celém systému ODIS poskytována sleva na jednotlivém i dlouhodobém časovém jízdném. 

Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • Celá síť ODIS 

Děti od 6 do 15 let cestují s 24hodinovou zlevněnou jízdenkou celosíťovou (sleva 50 %) linkami MHD (včetně linek MHD Havířov a MHD Studénka), linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • REGION a MĚSTO Havířov

Děti od 6 do 15 let cestují za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

 • MĚSTO Bruntál, Český Těšín, Krnov, Třinec

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.  Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS

 • MĚSTO Frýdek-Místek

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

Děti od 6 do 15 let cestují za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS.

MHD Frýdek-Místek 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné v rámci celé oblasti obsluhované linkami MHD Frýdek-Místek (zóna 511). Na požádání musí předložit při nástupu do vozidla doklad (občanský průkaz, pas) nebo průkaz s fotografií, který je opravňuje k jízdě se slevou. Více informací v tarifu MHD Frýdek-Místek, který je zveřejněný na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Karviná

Děti od 6 do 15 let cestují za zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Nový Jičín

Děti od 6 do 15 let cestují za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. 

 • MĚSTO Opava

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

V opavské zóně 30 cestují děti od 6 do 15 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V opavské zóně 300 cestují děti od 6 do 15 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • MĚSTO Orlová

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné nebo za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. 

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.

Dlouhodobé jízdné pro oblast ORLOVÁ XL není definováno.

 • Tarifní oblast XL 

Děti od 6 do 15 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují děti od 6 do 15 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 %.
Dlouhodobé časové jízdné není pro tuto oblast definováno.

 • MĚSTO Ostrava 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé a krátkodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 45minutovou zlevněnou krátkodobou jízdenkou  nebo za jednotlivé jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Děti od 6 do 15 let cestují linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS s 3denní zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL, 24hodinovou zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL a za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé a krátkodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 60minutovou zlevněnou krátkodobou jízdenkou nebo za jednotlivé jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Děti od 6 do 15 let cestují linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS s 3denní zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL a 24hodinovou zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL. 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny oblasti MĚSTO Ostrava a jedné tarifní zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast XXL

Děti od 6 do 15 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 60minutovou krátkodobou jízdenkou se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo za jednotlivé jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Děti od 6 do 15 let cestují linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS s 3denní zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL a 24hodinovou zlevněnou jízdenkou OSTRAVA XXL. 

Děti od 6 do 15 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.