Koordinátor ODIS s.r.o.

Důchodci

Do této kategorie jsou zařazení občané s trvalým pobytem v ČR pobírající důchod starobní, vdovský, vdovecký nebo invalidní (pro invaliditu 3.stupně).

Důchodci s trvalým pobytem v ČR mohou v celém systému ODIS využívat cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné. Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební katru (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) po nastavení slevového profilu „Důchodce“ nebo „Důchodce invalidní“. Slevový profil bude nastaven na předprodejním místě jízdních dokladů nebo Dopravním infocentru ODIS po předložení níže uvedených potvrzení: 

  • Důchodci pobírající starobní důchod

Potvrzení o pobírání starobního důchodu (žadatelé o důchod, kterým byl starobní důchod přiznán ale dosud jej nepobírají předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu z OSSZ).           

  • Důchodci pobírající vdovské a vdovecké důchody 

Potvrzení o pobírání vdovského/vdoveckého důchodu (žadatelé o důchod, kterým byl přiznán ale dosud jej nepobírají předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu z OSSZ). Nárok na cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné vzniká po dovršení věku 60 let.

  • Důchodci invalidní – invalidita 3. stupně 

Potvrzení o přiznání invalidity 3. stupně z OSSZ nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (je možné také předložit potvrzení z pošty nebo peněžního ústavu). Platnost slevového profilu „Důchodce invalidní“ pro invaliditu 3. stupně je nastavena od data vydání potvrzení na 12 měsíců. Po uplynutí této doby je nutné opětovně předložit potvrzení o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně na další období. 

Na jednotlivé jízdné není sleva poskytována.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce ČSAD Havířov a.s.