Koordinátor ODIS s.r.o.

Důchodci invalidní - invalidita 3. stupeň

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně musí v celém systému ODIS prokázat nárok na zvýhodněné jízdné.

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně prokazují nárok na cenově zvýhodněné jízdné při běžném odbavení některým z níže uvedených platných dokladů: 

 • „Potvrzení pro slevu na jízdném” pro osoby invalidní ve třetím stupni vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího.
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka s nahraným slevovým profilem „Důchodce invalidní“.
 • Bezkontaktní čipová karta ZETKA s nahraným slevovým profilem „Důchodce invalidní“.
 • Bezkontaktní bankovní platební karta (registrovaná) s nahraným slevovým profilem „Důchodce invalidní“.

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně mohou v celém systému ODIS po prokázání nároku na slevu využívat cenově zvýhodněné jízdné. Jednotlivé jízdné je možné pořídit jako elektronické nahrané na kartě ODISka nebo v papírové podobě. Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) po nastavení slevového profilu „Důchodce invalidní“. 

Slevový profil bude nastaven v Dopravním infocentru ODIS  nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení „Potvrzení pro slevu na jízdném” pro osoby invalidní ve 3. stupni vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího. 

Potvrzení pro slevu na jízdném může být: 

 • v papírové formě,
 • v elektronické formě – v podobě dokumentu PDF,
 • v elektronické formě – uložené v mobilní aplikaci OneTicket.

Platnost slevového profilu „Důchodce invalidní“ pro invaliditu 3. stupně je nastavena od data vydání potvrzení na 12 měsíců. Po uplynutí této doby je nutné opětovně předložit „Potvrzení pro slevu na jízdném” pro osoby invalidní ve 3. stupni vydaným Českou správou sociálního zabezpečení na další období. 

Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • REGION a MĚSTO Havířov

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

 • MĚSTO Bruntál, Český Těšín, Karviná, Krnov, Orlová, Ostrava, Třinec 

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Frýdek-Místek

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

MHD Frýdek-Místek 511 

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Nový Jičín

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. 

 • MĚSTO Opava

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují v zóně 30 za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V zóně 300 cestují důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Orlová a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast XL

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně za jednotlivé jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.  
Dlouhodobé jízdné není pro tuto oblast definováno.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a ceny dlouhodobého časového jízdného zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast XXL

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo papírovou krátkodobou 60minutovou jízdenkou XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.