KODIS

Archive

Jednodenní oblastní jízdenka JESENÍKY

Za účelem podpory turistiky bude i v letošní letní sezóně nabízena jednodenní jízdenka pro oblast Jeseníky. Tato jízdenka bude vydávána od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021.


Read more  

Spouštíme nový E-shop ODIS

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS), která spravuje a rozvíjí integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, spouští od 2. března 2020 novou podobu e-shopu pro nákup jízdenek.


Read more  

Prázdninové zvýhodnění 24 hodinové celosíťové jízdenky

Na obyčejnou 24hodinovou jízdenku se může od 1.7. do 31.8. přepravovat až 5 cestujících, z nichž však nejvýše dva mohou být starší 15 let. Toto pravidlo platí i v nepracovní dny, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích během celého kalendářního roku. 


Read more  

Neobsloužení zastávky u linek 303, 313, 351, 352, 357, 358

Z důvodu uzavření žel. přejezdu P8309 na silnici III/4774 v Dobré dojde od 03.08.2020 06:00 hod. do 11.08.2020 24:00 hod. ke změně v organizaci dopravy, kde autobusová zastávka Dobrá, u žel.st. nebude obousměrně obsluhována. 


Read more  

Výluka na lince S31 ve dnech 13. a 14. 9. 2021

Z důvodu výluky traťové koleje na lince S31 bude ve dnech 13. a 14. 9. 2021 v úseku Studénka – Bílovec zavedena náhradní autobusová doprava.


Read more  

Cesta chytrým směrem – karta studenta a ODISka v jednom

Koordinátor ODIS společně s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava připravili k realizaci projekt společné karty studenta, popř. zaměstnance školy a současně ODISky. A navíc tato karta může sloužit jako průkaz ISIC, ITIC nebo Alive.


Read more  

Změny na linkách ODIS od 15. 12. 2019

Od 15. prosince 2019 dochází ke změně jízdních řádů v železniční dopravě, v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.


Read more  

ODISapka - nová mobilní aplikace pro cestování v ODIS

Aktualizace 16. 10. 2020
Koordinátor ODIS připravil pro cestující veřejnost novou aplikaci ODISapka, která je určená pro mobilní telefony.


Read more  

Změny na linkách ODIS od 30. 8. 2020

Od 30. 8. 2020 dochází na linkách veřejné linkové autobusové dopravy ke změnám vycházejícím přednostně z dlouhodobého sledování vytížení jednotlivých spojů. Nad rámec těchto úprav dochází na vybraných linkách a ve vybraných oblastech k zásadnějším úpravám s cílem poskytnout cestujícím nová přímá spojení či spojení, která jsou dlouhodobě požadována.


Read more  


Stránky: 1234..9»»»