KODIS

ODISka

Pro bezhotovostní odbavení a úhradu jízdného v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS je k dispozici několik druhů karet.

ODISka je jediným univerzálním vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u všech dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, kterou je možné v rámci systému ODIS využít dvěma základními způsoby a to:

  1. jako nosič dlouhodobých časových jízdenek,
  2. jako elektronickou peněženku.

Bankovní platební karta slouží k úhradě jednotlivého jízdného u některých dopravců ODIS. Platby realizované u Dopravního podniku Ostrava jsou podrobovány dennímu zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálům za účelem optimalizace výše jízdného dle Tarifu ODIS. U Dopravního podniku Ostrava lze rovněž využít bankovní platební kartu jako nosič dlouhodobé časové jízdenky.

Kreditní jízdenka je jednoduchá, anonymní čipová karta, kterou lze použít pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava, primárně pro úhradu jednotlivého jízdného. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Dopravního podniku Ostrava.