KODIS

Where can I order it and how much would it cost me?

  • Vydavatelem ODISky je Koordinátor ODIS s.r.o. a také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
  • Možnosti získání ODISky:
    • osobní podání žádosti na pobočkách dopravních infocenter. Cestující v tomto případě odevzdá „Žádost o vydání ODISky“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, uhradí poplatek za vydání ODISky a v případě, že žádá o některý druh slevy (dítě, žák, student, důchodce, …), doloží nárok na tuto slevu dle tarifu ODIS,
    • druhou možností, jak cestující může o ODISku požádat, je využít E-shop ODIS provozovaný společností Koordinátor ODIS s.r.o.
  • Pokud je žadatelem o ODISku dítě do 15 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá žádost zákonný zástupce žadatele o ODISku.

Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč, její platnost je stanovena na minimálně 5 let a záruka je stanovena na 2 roky od vyrobení ODISky. Na prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. a Městského dopravního podniku Opava, a.s. si můžete požádat také o tzv. „Expresní výdej ODISky". Expresní ODISka Vám bude vydána do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Poplatek za expresně vydanou ODISku činí 300,– Kč.

Doba pro vystavení ODISky je cca 14 dnů. ODISka je po převzetí ihned aktivní.

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka.