KODIS

How does the clearance work?

Ve městě a okolí – cestování linkami dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL:

 • cestující přiloží ODISku ke čtečce,
 • čtečka odečte částku z elektronické peněženky dle tarifu a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od přiložení ODISky ke čtečce,
 • pokud cestující neplánuje přestupovat a zároveň cestuje méně než 10 , přiloží při výstupu ODISku opět ke čtečce a dojde k vrácení příslušné části jízdného dle tarifu zpět na ODISku,
 • při přestupu musí cestující ve druhém vozidle opět přiložit ODISku ke čtečce; pokud je přestup realizován do 45 minut od nástupu do prvního vozidla a pokud cestující v prvním vozidle neprovedl odhlášení (vrácení části jízdného zpět na kartu), je cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu,
 • v případě přiložení ODISky s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce ke čtečce se zobrazí informace o platnosti dlouhodobé časové jízdenky, v tomto případě není odečtena částka z elektronické peněženky.

Ve městě a okolí – cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., Transdev Morava s.r.o. a Z-Group bus a.s. v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL:

 • cestující oznámí řidiči výstupní zastávku, bude mu vydána přestupní jízdenka. V případě, že cestující požaduje nepřestupní jízdenku, musí tento požadavek předem nahlásit řidiči,
 • přiloží ODISku na určené místo,
 • odečtení ceny:
  • v případě přestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek a zapíše nárok na zvýhodněné přestupy v délce 45 minut od přiložení ODISky,
  • v případě nepřestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek,
 • při následném přestupu do 45 minut od doby nástupu do prvního vozidla a přiložení ODISky k zařízení je řidiči i cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu dle tarifních podmínek,
 • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce potvrdí zařízení zvukovou a grafickou informací platnost dlouhodobé časové jízdenky.

Ve městě – cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., Transdev Morava s.r.o. nebo Z-Group a.s. v rámci tarifních oblastí MĚSTO Bruntál, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Frýdek – Místek, MĚSTO Karviná, MĚSTO Opava, MĚSTO Orlová, MĚSTO Krnov, MĚSTO Nový Jičín, MĚSTO Třinec:

 • v případě, že vozidlo dále pokračuje do tarifní oblasti REGION či do jiné tarifní oblasti MĚSTO, musí cestující oznámit řidiči i svou výstupní zastávku,
 • odbavení proběhne přiložením ODISky na určené místo,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky,
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od nástupu do vozidla, resp. 30 minut od nástupu do vozidla v tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov, MĚSTO Opava a MĚSTO Třinec,
 • při přestupu do 45 minut od nástupu do předchozího vozidla v tarifní oblasti MĚSTO (resp. 30 minut v rámci tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov, MĚSTO Opava a MĚSTO Třinec) je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

Ve vlacích v tarifních oblastech MĚSTO jsou cestující odbaveni za jednotlivé jízdné REGION.

Ve městě – cestování linkami dopravce  ČSAD Havířov a.s. v rámci MHD Havířov:

 • odbavení proběhne přiložením ODISky na určené místo,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky,
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek.

V regionu – cestování do, z, přes nebo v rámci tarifní oblasti REGION nebo MĚSTO a MĚSTO (tj. mezi dvěma různými tarifními oblastmi MĚSTO):

 • cestující oznámí řidiči, pokladnímu či průvodčímu svou výstupní zastávku. Pro cestování vlaky se hlásí, tak jak je tomu zvykem u železniční dopravy, až výstupní stanice či zastávka pro celou předpokládanou jízdu vlaky nezávisle na jejich počtu,
 • cestující přiloží ODISku na určené místo nebo ji předá k provedení odbavení pokladnímu či průvodčímu,
 • informace o platbě:
  • v případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušné zóny vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky,
  • v případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek pro jednotlivé jízdné REGION a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího,
  • v případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, jsou platné tarifní zóny uznány a z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifních podmínek pro jednotlivé jízdné REGION za úsek bez platné dlouhodobé časové jízdenky, na ODISku se zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího,
 • při přestupu do 45 minut od výstupu z předchozího vozidla je cestujícímu v následujícím vozidle (spoji) snížena cena jízdenky o výši základní sazby.