Koordinátor ODIS s.r.o.

Mládež od 15 do 18 let

V systému ODIS je poskytována sleva na jízdném pro mládež od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne.

Mládež ve věku 15-18 let musí v celém systému ODIS prokázat nárok na zvýhodněné jízdné (věk) při běžném odbavení některým z níže uvedených dokladů: 

 • Občanský průkaz.
 • Cestovní pas.
 • Žákovský, resp. Studentský průkaz.
 • Průkaz ISIC.
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka.
 • Bezkontaktní čipová karta ZETKA.
 • Nebo jiný doklad/průkaz, na kterém je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a aktuální fotografie.

Dlouhodobé časové jízdné je nahráváno na bezkontaktní čipové karty ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“. Slevový profil bude nastaven po dovršení 15 let věku do dne, který předchází dni 18. narozenin v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození nebo po předložení žákovského průkazu nebo mezinárodního studentského průkazu ISIC. 


Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • REGION a MĚSTO Havířov

Mládež od 15 do 18 let cestuje linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

 • MĚSTO Český Těšín, Karviná, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Bruntál 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí). 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Frýdek-Místek 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

MHD Frýdek-Místek 511 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Krnov

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Nový Jičín

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • MĚSTO Opava

Mládež od 15 do 18 let cestuje v zóně 30 za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V opavské zóně 300 cestuje mládež od 15 do 18 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • MĚSTO Orlová

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Orlová a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestuje mládež od 15 do 18 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % (městské jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).
Dlouhodobé časové jízdné není pro tuto oblast definováno. 

 • MĚSTO Ostrava

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a jedné tarifní zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast XXL

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 60minutovou krátkodobou jízdenkou se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.