Koordinátor ODIS s.r.o.
přibližně 2 měsíce

Правила безкоштовного перевезення громадян України в рамках Iнтегрованої транспортної системи Моравсько-Сілезького краю ODIS

Stav k 05/04/2022

Bezplatná přeprava se vztahuje na:

1. osoby prokazující se:

 • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým kódem pro vízum strpění „D/VS/U“ nebo vízovým kódem 
  pro vízum dočasné ochrany „D/DO/667-669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
 • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění – kód „D/VS/U“ nebo vízem dočasné ochrany – kód „D/DO/667-669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,

2. děti do 15 let v jejich doprovodu.

Bezplatné cestování mohou občané Ukrajiny za výše uvedených podmínek využít ve spojích zařazených v ODIS: 

 • Regionální autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji
 • Městské hromadné dopravy v Ostravě
 • Městské hromadné dopravy ve Studénce
 • Městské hromadné dopravy v Krnově
 • Městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku
 • Městské hromadné dopravy v Novém Jičíně
 • Městské hromadné dopravy v Třinci
 • Městské hromadné dopravy v Orlové
 • Městské hromadné dopravy v Havířově
 • Městské hromadné dopravy v Opavě
 • Městské hromadné dopravy v Karviné
 • Městské hromadné dopravy v Bruntále
 • Městské hromadné dopravy v Českém Těšíně
 • Regionální železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Podmínky pro odbavení:   

Cestující v regionální autobusové dopravě se při nástupu do vozidla prokáží řidiči některým z výše uvedených dokladů, těmto cestujícím se nebudou vydávat žádné evidenční jízdní doklady.

Cestující v Městské hromadné dopravě v Ostravě se prokáží některým z výše uvedených dokladů při přepravní kontrole cestujících ve vozidlech. V autobusové a trolejbusové dopravě v době od 20:00 do 4:00 hod., kdy je možný nástup do vozidla pouze předními dveřmi, předloží ke kontrole některý z výše uvedených dokladů řidiči. 

Cestující v městské hromadné dopravě ostatních měst se při nástupu do vozidla prokáží řidiči některým z výše uvedených dokladů, těmto cestujícím se nebudou vydávat žádné evidenční jízdní doklady.

Cestujícím v železniční dopravě budou v prvních pěti dnech od vyznačení víza vydávány v pokladnách nebo
u vlakové obsluhy po předložení některých z výše uvedených dokladů evidenční jízdenky. Po uplynutí této doby budou cestující přepravování bezplatně pouze po předložení některého z výše uvedených dokladů. 

Leták ke stažení:

Правила безкоштовного перевезення громадян України в рамках Iнтегрованої транспортної системи Моравсько-Сілезького краю ODIS

Стан на 05/04/2022

Безкоштовне перевезення стосується:

1. Особи, що мають:

 • прикордонну перепустку із вклеєним візовим кодом для оформлення візи толерантності «D/VS/U» або візовим кодом для візи тимчасового захисту «D/DO/667-669», виданої Міністерством внутрішніх справ Чеської республіки або Поліцією Чеської республіки,
 • закордонний паспорт України з візою толерантності – код „D/VS/U“ або з візою тимчасового захисту – код „D/DO/667-669“виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської республіки або Поліцією Чешської республіки,

2. та діти до 15 років у супроводі дорослих.

Безкоштовний проїзд може бути використаний громадянами України на вищезазначених умовах на маршрутах, що входять до ODIS: 

 • Регіональні автобусні перевезення в Моравсько-Сілезькому краї
 • Міський громадський транспорт в Остраві
 • Міський громадський транспорт в Студенці
 • Міський громадський транспорт в Крнові
 • Міський громадський транспорт в Фридеку-Містеку
 • Міський громадський транспорт в Новому Їчіні
 • Міський громадський транспорт в Тршінці
 • Міський громадський транспорт в Орлові
 • Міський громадський транспорт в Гавіржові
 • Міський громадський транспорт в Опаві
 • Міський громадський транспорт в Карвіні
 • Міський громадський транспорт в Брунталі
 • Міський громадський транспорт в Чеському Тешині
 • Регіональний залізничний транспорт в Моравсько-Сілезькому краї

Умови оформлення:   

Пасажири регіонального автобусного сполучення при посадці в транспортний засіб засвідчать свою особу водієві за одним із зазначених вище документів, таким пасажирам не видаються ніякі облікові проїзні документи.

Пасажири громадського транспорту міста Острави засвідчать свою особу одним з вищезазначених документів під час транспортного контролю пасажирів транспортних засобів. В автобусному і тролейбусному транспорті в період з 20:00 до 4:00, коли посадка в транспорт можлива тільки через передні двері, водію надається на перевірку будь-який з вищезазначених документів.

Пасажири міського громадського транспорту інших міст при посадці в транспортний засіб засвідчать свою особу водієві одним з вищезазначених документів, таким пасажирам не видаються ніякі облікові проїзні документи.

Пасажирам залізничного транспорту протягом перших п'яти днів з моменту оформлення візи видаються квитки в касах або у залізничного персоналу після пред'явлення одного з вищезазначених документів. Після закінчення цього періоду пасажирські перевезення будуть безкоштовними лише після надання будь-якого з вищезазначених документів.

Зразки документів, що дають право громадянам України на безкоштовний проїзд:

 

Прикордонна перепустка:

 

Віза толерантності / тимчасового захисту:


 

 

Паспорти:

   

 

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Změny na linkách ODIS od 28. 3. 2022

Změny na linkách ODIS od 28. 3. 2022

Od 28. března 2022 dochází k mimořádné změně v jízdních řádech v oblasti obcí Kunčice p. Ondřejníkem a Tichá a také v oblasti mošnovského letiště.

přibližně 2 měsíce
Změny na linkách ODIS od 13. 3. 2022

Změny na linkách ODIS od 13. 3. 2022

Od 13. 3. 2022 dochází v Moravskoslezském kraji ke změnám železničních jízdních řádů u linek S3, S6, S7 a S13.

2 měsíce
Změny na linkách ODIS od 6. 3. 2022

Změny na linkách ODIS od 6. 3. 2022

Od 6. března 2022 dochází ke změně jízdních řádů v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.

3 měsíce
Zobrazit více aktualit