Koordinátor ODIS s.r.o.
více než rok

Změny jízdních řádů od 11. 12. 2022

Vážení cestující, níže přinášíme popis chystaných změn na linkách ODIS k termínu změn jízdních řádů 11. prosince 2022. Na konci této aktuality jsou ke stažení zveřejněny jízdní řády linek ODIS platné od 11. prosince 2022 (seznam bude ještě doplněn o linky MHD Opava).

Jízdní řády linek ODIS

Železniční doprava

Rozsah regionální železniční dopravy v kraji zůstává v roce 2023 zachován. Průměrně bude vypraveno 67 spěšných a 784 osobních vlaků. Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v železniční dopravě do Hranic na Moravě. 

 • Linka S1:
  • Tato linka bude nově vedena pouze v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov.
  • Dále do Havířova a Českého Těšína mohou cestující využít novou linku ODIS S9.
  • V průběhu první poloviny roku 2023 dojde k nasazení zcela nových nízkopodlažních elektrických jednotek, které zvýší komfort cestování na této lince.
 • Linka S2:
  • Tato linka bude nově zkrácena na úsek Ostrava-Svinov – Mosty u Jablunkova.
  • Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit.
  • Z důvodu rekonstrukce tratě na území Slovenska nebudou vedeny osobní vlaky na lince S22 z Mostů u Jablunkova do Čadce. Výjimkou zůstávají vlaky Os 2900 a Os 2915. Vlakové spojení mezi Čadcou a Mosty u Jablunkova však bude nahrazeno spoji autobusovými provozovanými dopravcem SAD Žilina a.s.
 • Linka S3:
  • Tato linka bude k 1.1.2023 v úseku Polom – Hranice na Moravě integrována do ODIS.
  • Dochází k úpravám časových poloh vlaků.
 • Linka S4:
  • Všechny spoje z Petrovic u Karviné do Ostravy budou vedeny bez nutnosti přestupu.
  • Dochází k úpravám časových poloh vlaků.
 • Linka S6:
  • Dochází k odstranění přestupů mezi vlaky v železniční stanici Frýdek-Místek kolem 5. a 19. hodiny.
  • V pracovní dny dochází k zavedení vlaku Os 3175 (v 18:31 z Frýdku-Místku do Ostravy).
 • Linka S8:
  • Dochází ke zvýšení počtu přímých spěšných vlaků v relaci Ostrava – Štramberk.
  • Vybrané spěšné vlaky budou vedeny také o víkendech a svátcích.
  • Za účelem zvýšené poptávky cestujících z tohoto směru do centra Ostravy na 8. hodinu ranní bude Sp 1639 veden až do stanice Ostrava střed.
  • Na lince dochází k úpravám časových poloh vlaků s ohledem na návaznosti v železniční stanici Studénka.
 • Linka S9:
  • Zavedení nové linky v systému IDS ODIS – v úseku Ostrava-Svinov až Český Těšín nahrazuje původní linku S1.
  • Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit.
  • Na lince dochází k navýšení podílu garantovaných nízkopodlažních spojů.
 • Linka S31:
  • Na této lince dochází k úpravám časových poloh spojů s ohledem na návaznosti ve stanici Studénka.
 • Linka S32:
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.
 • Linka S33:
  • Na lince S33 dochází k přeskupení spojů v závislosti na poptávce cestujících zejména v úseku Suchdol nad Odrou – Odry a Odry – Vítkov.
  • Na lince vzniká z výše uvedených důvodů až na vybrané výjimky v denní době hodinový takt v úseku Suchdol nad Odrou – Odry.
  • Ve Vítkově na vlaky budou navazovat autobusy linky 236 do Budišova nad Budišovkou, které odjíždějí ze zastávky před nádražní budovou. Dojde tím ke zlepšení obsluhy center měst a obcí. Vybrané autobusové spoje zajíždějí až do Oder.
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.
 • Linka S34:
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.
 • Linka R8:
  • Tato linka bude k 1.1.2023 v úseku Suchdol nad Odrou – Hranice na Moravě integrována do ODIS.

Integrované vlaky dálkové dopravy:

 • V souvislosti s úpravou provozních konceptů vlaků dálkové dopravy dochází ke změnám. Do systému ODIS nebude nově zahrnut vlak IC 502, vlaky R 640 a R 641 nebudou od prosincových změn jízdních řádů vedeny.

Na ostatních železničních linkách dochází k drobným časovým úpravám. 

Autobusová doprava

Od neděle 11. prosince 2022, tj. k celostátnímu termínu změn jízdních řádů dojde ke koncepčním změnám dopravní obslužnosti ve vybraných oblastech s cílem zefektivnění příměstské autobusové dopravy.

 • Linky 234 a 261
  Upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na úpravy linky 678.
 • Linky 252 a 255
  Vybrané spoje linek 252 a 255 s nižší obsazeností byly sloučeny do jednoho spoje.
 • Linka 270
  Je mezi zastávkami Ostrava, Svinov, mosty a Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká vedena přímou trasou po Opavské ulici. Vybrané spoje jsou vedeny přes zastávku Ostrava, Poruba, U Nemocnice.
 • Linka 293
  Pro nevytíženost je zrušen večerní pár spojů mezi Hlučínem a Bohumínem.
 • Linka 340
  Nahrazuje linku 363 a vybrané spoje linky 352. Zajistí přímé spojení Ostravy (zejména Vítkovic a Kunčic) a Frýdlantu nad Ostravicí na směny a po směnách v časech, kdy spojení není zajištěno železniční dopravou.
 • Linka 351
  Je po celý den zachována v úseku Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka. V úseku Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek je linka v provozu pouze v době přepravní špičky a vybranými turistickými spoji. Po zbytek dne je tento úseku zajištěn linkami 621, 980 a 985.
 • Linka 353
  Je nahrazena linkami 621, 980 a 985.
 • Linka 360
  Je plně nahrazena linkou 985, čímž nově obyvatelům Lhotky a Metylovic vznikne přímé spojení do Frenštátu pod Radhoštěm nebo Ostravy.
 • Linka 363
  Je nahrazena linkami 340 a 344.
 • Linky 383 a 387
  Ve večerních hodinách a o víkendech jsou linky sloučeny. Linka 387 je v Pazderně navázaná na linku 366 do Lučiny. Linka 383 zůstává zachována v úseku Ostrava, Hranečník – Sedliště, pošta, odkud dále pokračuje jako linka 387 do Bruzovic a Lučiny. Úsek Sedliště – Řepiště není o víkendech pro nevytíženost zajišťován.
 • Linka 441
  Noční spoje již nebudou zajíždět do Ostravy – Svinova (zajištěno tramvajovou dopravou).
 • Linky 442 a 732
  Vybrané spoje linky 732 jsou prodlouženy na konečnou zastávku Ostrava, Hranečník a nahrazují tak souběžné spoje linky 442.
 • Linka 443
  V úseku Těrlicko – Havířov je nahrazena linkami 732 a 735.
 • Linka 531
  Víkendové spoje již nebudou obsluhovat zastávku Ostrava, Karolina, U Lávky (zajištěno tramvajovou dopravou).
 • Linka 533
  Pro nevytíženost již neobsluhuje zastávku Havířov, D. Suchá, PZ Dukla.
 • Linka 539
  Je plně nahrazena linkami 543 a 553.
 • Linky 543 a 553
  Linka 543 zajišťuje nově přímé spojení Dětmarovic a Dolní Lutyně s Ostravou. V úseku Rychvald – Ostrava tvoří svazek s linkou 553.
  Linka 553 je sloučena s linkou 539 a je nově prodloužena přes Dětmarovice do Karviné. Již nebude obsluhovat úsek Ostrava, hlavní nádraží – Ostrava, ÚAN (zajištěno tramvajovou a trolejbusovou dopravou).
 • Linky 581, 582 a 583
  Díky otevření části obchvatu Karviné je možné vést linky mezi Karvinou a Stonavou opět rychlou trasou.
 • Linka 613
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 v Kujavách a na železniční dopravu ve Studénce.
 • Linka 614
  O víkendech jsou upraveny časové polohy spojů a všechny spoje jsou ve Fulneku navázány na linku 678 do Ostravy.
 • Linka 618 a 619
  Víkendové spoje z linky 619 jsou přesunuty do linky 618 a jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 ve Fulneku.
 • Linka 621
  Vybranými spoji je z Frýdku-Místku vedena dále do Ostravy a nahrazuje tak některé spoje linek 351 a 353.
 • Linka 626 a 629
  Většina víkendových spojů z linky 626 převedena do linky 629. Linka 629 je nově o víkendech provozována v pravidelných 2h intervalech, navázaná na vlaky linky R8 ve Studénce a na linku 678 v Bílovci.
 • Linka 625, 692 a 693
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 a železniční dopravu v Bílovci.
 • Linka 652
  Většina spojů je nahrazena linkami 980 a 985.
 • Linka 673
  O víkendech jsou všechny spoje převedeny do linek 678 a 629.
 • Linka 678
  Je o víkendech místo linky 673 vedena přes Bravantice v pravidelných hodinových intervalech, přičemž každý druhý spoj pokračuje z Bílovce po lince 629 do Velkých Albrechtic, Studénky a Nového Jičína. Ostatní spoje jsou vedeny do Fulneku a dále do Vítkova nebo Oder.
 • Linka 691
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linky 261 a 678 ve Fulneku.
 • Linka 771
  Vybrané spoje nezajíždí na zastávku Nýdek, Hluchová, konečná. Podvečerní spoje do Nýdku Hluchové jsou zrušeny.
 • Linka 824
  Zrušeny nedělní večerní spoje.
 • Linka 825
  Zrušena obsluha místních částí Města Albrechtice Burkvíz a Žáry. Spoje v úseku Město Albrechtice - Krnov převedeny do linky 831.
 • Linka 827
  Zrušena obsluha místních částí obce Holčovice Dlouhá Ves a Jelení. 
  Zrušena obsluha místní části Města Albrechtice Valštejn.
  Spoje v úseku Město Albrechtice – Holčovice převedeny do linky 901.
 • Linka 876
  Odpolední pár spojů neobsluhuje obec Lomnice.
 • Linka 882
  Linka zrušena.
 • Linka 902
  Z důvodu nízké vytíženosti vybrané spoje nezajíždí až na zastávku Petrovice, rest. U hájenky. Zrušeny nevytížené odpolední spoje.
 • Linka 907
  Zrušeny vybrané odpolední spoje pro nízkou vytíženost.
 • Linka 927
  Na základě vytíženosti je provoz linky omezen.
 • Linky 971 a 975
  Nově obsluhují zastávky Příbor, Tatra; Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice a vybrané spoje také zastávku Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem.
 • Linky 980 a 985
  Nově vytvářejí svazek na páteřní trase Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – (Metylovice – Lhotka linka 985) – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm – (Rožnov pod Radhoštěm vybrané spoje). V nejvytíženějším úseku, tj. Ostrava – Frenštát p. Radh. jedou spoje v intervalech 15 min v době přepravní špičky, v intervalech 30 min dopoledne a v podvečer a v intervalech 60 min večer a o víkendech.

 

 

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Moje první ODISka

Moje první ODISka

Všem dětem narozeným v letech 2017 nebo 2018 nabízíme dárek – čipovou kartu zdarma.

12 dní
Zkrácení ochranné lhůty před počátkem platnosti jízdenky v ODISapce

Zkrácení ochranné lhůty před počátkem platnosti jízdenky v ODISapce

Od neděle 3.3.2024 zkracujeme v mobilní aplikaci ODISapka ochrannou lhůtu před počátkem platnosti jízdenky.

přibližně 2 měsíce
Nová skupinová jízdenka 30+2

Nová skupinová jízdenka 30+2

Od neděle 3. března 2024 zavádíme novou 24hodinovou skupinovou jízdenku 30+2.

přibližně 2 měsíce
Změny jízdních řádů od 3. 3. 2024 a 10. 3. 2024

Změny jízdních řádů od 3. 3. 2024 a 10. 3. 2024

V neděli 3. března dochází ke změnám jízdních řádů linek ODIS.

přibližně 2 měsíce
Zobrazit více aktualit