Koordinátor ODIS s.r.o.

Občané od 70 let

Občané od 70 let věku musí v celém systému ODIS prokázat nárok (svůj věk) na zvýhodněné jízdné.

Občané od 70 let věku prokazují nárok na cenově zvýhodněné jízdné při běžném odbavení některým z níže uvedených platných dokladů: 

 • Občanský průkaz.
 • Cestovní pas.
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka s nahraným slevovým profilem „Občan 70+“.
 • Bezkontaktní čipová katra ZETKA s nahraným slevovým profilem „Občan 70+“.
 • Bezkontaktní bankovní platební karta (registrovaná) s nahraným slevovým profilem „Občan 70+“.

Občané od dovršení 70 let věku mohou v celém systému ODIS po prokázání nároku na slevu využívat cenově zvýhodněné jízdné. Jednotlivé jízdné je možné pořídit jako elektronické nahrané na kartu ODISka nebo ZETKA anebo v papírové podobě. Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) po nastavení slevového profilu „Občan 70+“. Slevový profil bude nastaven v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Přehled poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • Celá síť ODIS 

Občané od 70 let věku mohou v rámci celého systému ODIS využívat k cestování cenově zvýhodněnou dlouhodobou časovou jízdenku s časovou platností na 365 dnů (tzv. senior pas) nahranou na kartách ODISka nebo ZETKA.

 • REGION a MĚSTO Havířov 

Občané od 70 let cestují linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

 • MĚSTO Bruntál

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Krnov

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné jednotlivé jízdné (3 Kč) linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

 • MĚSTO Opava

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné (pro zónu 30) za 0 Kč linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné (pro zónu 301) za 0 Kč pouze linkami MHD.

 • MĚSTO Třinec

Občané od 70 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.