Koordinátor ODIS s.r.o.

Osoby ZTP a ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P cestují v celém systému ODIS bezplatně. Pro držitele průkazu ZTP/P je bezplatná přeprava včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa za předpokladu, že se přepravují současně s držitelem průkazu. 

Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje platným průkazem ZTP nebo ZTP/P vydaným v ČR. 

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.