Koordinátor ODIS s.r.o.

Ostatní kategorie cestujících

 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL)
 • Váleční veteráni 
 • Členové Konfederace politických vězňů
 • Příslušníci Policie ČR 
 • Příslušníci Městské policie 
 • Strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie 

Uvedené kategorie cestujících mohou v celém systému ODIS využívat cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč nebo bezplatnou přepravu dle níže stanovených podmínek. 

Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka nebo ZETKA po předložení níže uvedených dokladů v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů. 


 

 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) cestují bezplatně po předložení „Průkazu o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb., v celém systému ODIS mimo vlaků dopravce RegioJet a.s. a tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín a Třinec.

V tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín a Třinec je možná bezplatná přeprava pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného „Průkazu o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb.

 • Váleční veteráni cestují v celém systému ODIS bezplatně pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného Osvědčení válečného veterána nebo Průkazu válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech.
 • Členové Konfederace politických vězňů cestují v celém systému ODIS bezplatně pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného průkaz člena Konfederace politických vězňů nebo potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů.
 • Příslušníci Policie ČR ve služebním stejnokroji cestují v celém systému ODIS bezplatně na základě ustanovení § 42 odst. 6 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích. Bližší informace o bezplatné přepravě ve vlacích dopravce RegioJet a.s. jsou uvedeny ve smluvních přepravních podmínkách dopravce RegioJet a.s..
 • Příslušníci Městské policie Bruntál, Krnov, Karviná, Nový Jičín, Opava a Třinec ve služebním stejnokroji cestují bezplatně linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.
 • Strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Frýdek-Místek, Orlová a Ostrava ve služebním stejnokroji cestují bezplatně linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.