Koordinátor ODIS s.r.o.

Jízdné za přepravu psů, zavazadel a kol

 • Jednotlivou elektronickou jízdenku je možné uhradit z elektronické peněženky uložené na kartách ODISka a ZETKA, nebo zakoupením jízdenky v mobilní aplikaci ODISapka.

 • Platbu za jednotlivou jízdenku v papírové podobě je možné provést úhradou v hotovosti nebo bezkontaktní bankovní platební kartou, pokud není uvedeno jinak. Jízdenku v papírové podobě pro oblast OSTRAVA XXL lze u regionálních dopravců uhradit také z elektronické peněženky uložené na kartách ODISka a ZETKA.

 • Jednotlivou elektronickou jízdenku je možné uhradit také z elektronické peněženky KREDITní jízdenky nebo bezkontaktní bankovní platební kartou, uplatnit lze pouze na linkách MHD Ostrava, více informací na www.dpo.cz.

 • Jednotlivé jízdenky jsou nepřestupní kromě 24hodinové celosíťové jízdenky a jízdenek OSTRAVA XXL, které jsou přestupní po celou dobu platnosti. Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená pro přepravu vlaky je přestupní v případě je-li mezi nástupní a výstupní stanicí realizován přestup na jiný vlak. 

 • Držitelé Turistické jízdenky JESENÍKY, 3denní jízdenky, 24hodinové jízdenky a držitelé dlouhodobé časové jízdenky mohou v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a jednoho psa. Skupinová Turistická jízdenka JESENÍKY opravňuje k bezplatné přepravě jednoho zavazadla každou osobu a jednoho psa, maximálně dvou psů jednoho majitele.

Ceník jízdného za přepravu psů 

Jednotlivé jízdné REGION 

 • Ve vlacích RegioJet a.s. a České dráhy, a.s. se podmínky přepravy psů a živých zvířat řídí dle SPP příslušného dopravce.

     Jízdenka

Elektronická 2) 5)

Papírová 

Pes

15

15 2)

24hodinová celosíťová

-

100 3)

Jednotlivé jízdenky MĚSTO

     Tarifní oblast

Elektronická 1) 2)

Papírová 1) 2)

MĚSTO Bruntál

5

5

MĚSTO Český Těšín

6

7

MĚSTO Frýdek-Místek

9

10

MĚSTO Karviná

5

7

MĚSTO Krnov

6

6

MĚSTO Nový Jičín

5 5)

9

MĚSTO Třinec

6

10

Jednotlivé jízdenky MĚSTO XL

Tarifní oblast

Elektronická 1) 2)

Papírová 1) 2)

OPAVA XL

10 5)

15

ORLOVÁ XL

6

7

Jednotlivé a krátkodobé jízdenky OSTRAVA XXL

  Jízdenka

Elektronická 6)

Papírová

10minutová

-

11 1)

60minutová

-

15 3)

70/90minutová - SMS 

17

-

24hodinová 8)

-

50 3)

3denní

-

125 3)

dokupovaná - 60minutová

15

-

1) Neplatí ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.
2) Nepřestupní jízdenka.
3) Jízdenka je přestupní po dobu své platnosti.  
5) Lze zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty bez nároku na zvýhodněný přestup.
6) Platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz .
8) Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz.
 

Ceník jízdného za přepravu zavazadel

 • Ve vlacích RegioJet a.s. a České dráhy, a.s. (pouze vlaky linek R27 a R62) se podmínky přepravy zavazadel řídí dle SPP příslušného dopravce.
 • Cena za přepravu zavazadel se vztahuje také na přepravu kola, kočárku bez dítěte, nebo vozíku pro invalidy, jenž je přepravován osobou, která není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jednotlivé jízdenky REGION 
 

     Jízdenka

Elektronická 2) 5)

Papírová 

Zavazadlo

15

15 2)

24hodinová celosíťová

-

100 3)

Jednotlivé jízdenky MĚSTO

    Tarifní oblast

Elektronická 1) 2)

Papírová 1)2)

MĚSTO Bruntál

5

5

MĚSTO Český Těšín

6

7

MĚSTO Frýdek-Místek

9

10

MĚSTO Karviná

5

7

MĚSTO Krnov

6

6

MĚSTO Nový Jičín

5 5)

9

MĚSTO Třinec

6

10

Jednotlivé jízdenky MĚSTO XL

     Tarifní oblast

Elektronická 1)2)

Papírová 1)2)

     OPAVA XL

10 5)

15

ORLOVÁ XL

6

7

Jednotlivé a krátkodobé jízdenky OSTRAVA XXL

    Jízdenka

Elektronická 6)

Papírová 3)

60minutová

-

15

70/90minutová - SMS  

17

-

24hodinová 8)

-

50

3denní

-

125

dokupovaná - 60minutová

15

-

1) Neplatí ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.
2) Nepřestupní jízdenka.
3) Jízdenka je přestupní po dobu své platnosti.
5) Lze zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty bez nároku na zvýhodněný přestup.
6) Platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz
8) Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz.
 

Ceník jízdného za přepravu kol

 • Přeprava kol/koloběžek (bližší specifikace viz SPP ODIS) s kolem větším než 12 palců (30,48 cm) je vždy zpoplatněna cenou za přepravu kola.

 • Pokud není cena za přepravu kola v ceníku pro oblast MĚSTO uvedena, řídí se přeprava kol na linkách MHD dle Tarifu a SPP příslušného města.

 • Ve vlacích RegioJet a.s. se přeprava kol řídí Tarifem a SPP dopravce RegioJet a.s.

 • Ve vlacích linek R27 a R62 dopravce České dráhy, a.s. se přeprava kol řídí SPP dopravce České dráhy, a.s.

Jednotlivé jízdenky REGION 

    Jízdenka

Elektronická 2) 5)

Papírová

Kolo

40

40 2)

Kolo OVČÁRNA

40

40 2)

24hodinová celosíťová

-

100 3)

Jednotlivé jízdenky MĚSTO

    Tarifní oblast

Elektronická 1) 2)

Papírová 1)2)

MĚSTO Karviná

5

7

MĚSTO Třinec

6

10

Jednotlivé a krátkodobé jízdenky OSTRAVA XXL

    Jízdenka

Elektronická 6)

Papírová 3)

60minutová

-

15

24hodinová

-

50

dokupovaná - 60minutová

15

-

1) Neplatí ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.
2) Nepřestupní jízdenka.
3) Jízdenka je přestupní po dobu své platnosti.
5) Lze zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty bez nároku na zvýhodněný přestup.
6) Platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz