Koordinátor ODIS s.r.o.

Turistické jízdné

Jednotlivé jízdné OVČÁRNA

 • Na lince 885 platí standardně tarif REGION mimo samostatný úsek mezi zastávkami Karlova Studánka,Hvězda aut.st. – Malá Morávka,Ovčárna točna, resp. zpět, kde jsou cestující odbaveni na jednotlivou jízdenku Ovčárna. 
 • Na lince 885 lze uplatnit také 24hodinovou celosíťovou jízdenku,  Turistickou jízdenku JESENÍKY a dlouhodobou časovou jízdenku v zónách pro které byla zakoupena.
 • Cena za přepravu psů a zavazadel odpovídá ceně za přepravu psů a zavazadel v tarifu REGION. 
 • Přeprava lyží a snowboardů je na této lince zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel v tarifu REGION.
 • Cena za přepravu jízdního kola/koloběžek na této lince zpoplatněna cenou za přepravu kol v tarifu REGION. 
Jízdenka

Obyčejná

Zlevněná 10)

Elektronická

50

25

Papírová 1)

50

25

1) Nepřestupní jízdenka. 
10) Nárok na zlevněné jízdné mají cestující od 6 do dovršení 15 let věku, žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku, důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně a cestující  starší 65 let.

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky. Zakoupením jízdenky přes ODISapku získává cestující nárok na garantovanou přepravu ve vozidle bez nároku na místo k sezení. Zakoupením samostatné jízdenky pro jízdní kolo nevzniká majiteli jízdního kola nárok na místo ve vozidle. Počet volných míst k rezervaci je uveden u konkrétního spoje v ODISapce. 

Jízdenky je nutné zakoupit nejpozději do 30 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky. Možnost storna jízdenky je uvedena u zakoupené jízdenky v ODISapce.

Zvýhodněný přestup

 • Jednotlivá jízdenka OVČÁRNA zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení jízdenky.
 • Zvýhodněný přestup lze využít na linkách zařazených do ODIS.
 • Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdného o výši základní sazby jednotlivé elektronické jízdenky REGION v navazujícím spoji.

Turistická jízdenka JESENÍKY

 • Turistickou jízdenku JESENÍKY lze zakoupit celoročně. Jízdenka je platná v daném dni, kdy byla zakoupena.
 • Jízdenka je prodávána a platí na všech linkách autobusových dopravců ARRIVA autobusy a.s., Transdev Morava s.r.o., VOJTILA TRANS BUS s.r.o., Z-Group bus a.s. (pouze linky ODIS) a také u železničních dopravců České dráhy, a.s., GW Train  Regio a.s., MBM rail s.r.o., a to v rámci vybraných tarifních zón ODIS (Moravskoslezský kraj) a IDSOK (Olomoucký kraj).
 • Držitelé Turistické jízdenky JESENÍKY pro 1 osobu mohou bezplatně přepravovat jednoho psa a jedno zavazadlo. V rámci Turistické jízdenky JESENÍKY skupinové může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele.
 • V případě překročení limitu pro bezplatnou přepravu, jsou pes a zavazadlo zpoplatnění cenou za přepravu psa a zavazadla dle tarifu příslušné IDS nebo tarifu dopravce, v případě jde-li o mezikrajské cestování.
 • Přeprava jízdních kol je zpoplatněna cenou za přepravu kol dle platného tarifu příslušné IDS nebo tarifu dopravce, v případě jde-li o mezikrajské cestování. 
Jízdenka

Pro 1 osobu

Skupinová 11)

Papírová 

150

300

11) Je určena až pro 5 osob bez věkového omezení.