Koordinátor ODIS s.r.o.

Cestování s jízdním kolem

Cestující s jízdními koly nebo elektrokoly mohou využít nabídky spojů linek Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Je možné využít nabídku linek městské (pouze vybrané linky), regionální i železniční dopravy.

Cestování s jízdním kolem

Přeprava jízdních kol v regionální dopravě se řídí Smluvními přepravními podmínkami ODIS. Přeprava jízdních kol ve vozech městské a železniční dopravy se řídí Smluvními přepravními podmínkami dopravců. V městské dopravě jsou podmínky pro přepravu koloběžek shodné jako pro přepravu jízdního kola. 

Přeprava v městské a regionální dopravě

Jízdní kolo nebo elektrokolo se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném u vnější strany dveří a interiéru vozidla symbolem dětského kočárku. 

Na vybraných regionálních autobusových linkách v oblasti Opavska, Vítkovska, linkách 391, 392 a 885 je v období od 1. 5. do 30. 9. možné přepravovat jízdní kola na závěsech v zadní části vozidla v počtu 7 jízdních kol. Tyto spoje jsou v jízdním řádu vyznačeny symbolem L. Nakládku a vykládku kol provádí vždy dopravcem pověřená osoba. 

Přeprava v železniční dopravě

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve vlacích, označených v jízdním řádu symbolem L, ve kterých jsou řazeny vozy se speciálními místy pro přepravu kol. 

Dále je tato přeprava povolena i v ostatních osobních vlacích, spěšných vlacích a rychlících, a to na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno.

Informace týkající se přepravy jízdních kol ve vlacích Českých drah jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce. 

Informace týkající se cyklistických tras nebo půjčoven jízdních kol a elektrokol naleznete na stránkách Moravian-Silesian Turism.

Jak si na kole rozumět s autobusy

Prostor pro jízdní kola v soupravě push-pull.