Koordinátor ODIS s.r.o.

Zastávky na znamení

Některé zastávky v rámci ODIS jsou v režimu na znamení.

Zastávky na znamení

Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu u příslušné zastávky označeny symbolem křížku „x“.

Na zastávkových označnících jsou tyto zastávky označeny v horní části označníku červeným textem „NA ZNAMENÍ“. Ve vozidlech je cestujícím informace o zastávce na znamení sdělována prostřednictvím akustického hlášení a na informačních panelech uvnitř vozidla. 

Postup při nastupování:

Vozidlo zastaví na zastávce v případě, že se viditelně v prostoru zastávky nachází cestující nebo pokud se již v zastávce nachází jiné vozidlo.

Postup při vystupování:

Při vystupování je cestující povinen s dostatečným předstihem signalizovat požadavek na zastavení stisknutím tlačítka signalizace k řidiči.