Koordinátor ODIS s.r.o.

Přeprava kočárků

Většina vozidel zajišťujících veřejnou dopravu v rámci ODIS je zajišťována nízkopodlažními vozidly. Je tak umožněn snadný nástup cestujícím s dětskými kočárky.

Přeprava kočárků

Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném symbolem dětského kočárku. Dveře vozidla, kterými je umožněn nástup s dětským kočárkem je rovněž označen symbolem dětského kočárku. 

Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi. Řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje.

Cestující přepravující dětský kočárek je povinen zajistit dětský kočárek proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby dětský kočárek neznečistil nebo nepoškodil ostatní cestující nebo zařízení vozidla a nebyla ohrožena bezpečnost dítěte ani ostatních osob. 

Výstup s dětským kočárkem je cestující povinen s dostatečným časovým předstihem signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“. Řidič není povinen poskytovat součinnost při manipulaci s kočárkem. 

Ve vyhrazeném prostoru vozidla smí být přepravován jen jeden dětský kočárek nebo cyklovozík nebo jedno jízdní kolo, nebo jeden invalidní vozík, přičemž řidič může výjimečně povolit přepravu dalšího dětského kočárku nebo cyklovozíku nebo jízdního kola nebo invalidního vozíku neohrozí-li to bezpečnost cestujících. Přepravu vyššího počtu kočárků, cyklovozíku, jízdních kol, invalidních vozíků nebo jejich kombinací určují smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců. Při nástupu do vozidla na stejné zastávce mají přednost cestující na invalidním vozíku a cestující přepravující dětský kočárek nebo cyklovozík před jízdním kolem. 

Ve vlacích RJ a ČD (pouze vlaky linek R27 a R62) se podmínky přepravy dětských kočárků řídí dle SPP příslušného dopravce.

Místo vyhrazené pro dětský kočárek a invalidní vozík.