Koordinátor ODIS s.r.o.

Parkoviště P+R Hlučínská

Parkoviště P+R Hlučínská

Řidiči přijíždějící do Ostravy z oblasti Hlučínska mohou využít k odstavení osobního vozidla záchytné parkoviště P+R Hlučínská a dále pokračovat spoji veřejné dopravy. 

Řidiči, kteří této možnosti využijí, parkují za symbolickou 1,- Kč, a to po celý den. Podmínkou je přiložit při vjezdu na parkoviště u vjezdového stojanu platební kartu, ODISku nebo Kreditní jízdenku, kterou následně použijí jako platný jízdní doklad ve vozidlech ODIS (včetně dlouhodobých časových jízdenek pro zóny 1, 2, nebo celosíťová). Pokud řidič žádným z těchto médií nedisponuje a chce zlevněné parkovné využít, může si po vjezdu na parkoviště zakoupit v jízdenkovém automatu na tramvajové smyčce Přívoz,Hlučínská Kreditní jízdenku, a tu následně využít pro přepravu ve spojích DPO. 

V obou případech se sleva prakticky projeví při výjezdu z parkoviště, nejpozději po přiložení platební karty, ODISky nebo Kreditní jízdenky (využité v době parkování jako platný jízdní doklad ve vozidlech ODIS) ke čtečce u výjezdového stojanu parkoviště. Zlevněnou částku parkovného pak může uživatel uhradit i jiným platebním prostředkem (jinou platební kartou). Detailní popis je uveden v Provozním řádu parkoviště P+R Hlučínská.   

Provozovatelem parkoviště je Statutární město Ostrava, provoz na něm zajišťují Ostravské komunikace, a.s. 

Tisk účtenky za parkování: