Koordinátor ODIS s.r.o.

ODISbus

ODISbus

Propagace veřejné dopravy s ODISbusem si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšila popularizaci, zájem a povědomí žáků o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Účelem propagace je seznámení účastníků přednášek s využíváním a novinkami ve veřejné hromadné dopravě, přičemž je pro tyto účely ODISbus speciálně upraven. ODISbus tak umožňuje přednášky realizovat přímo v něm.

Pro žáky máme připravenu školní hodinu zaměřenou na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy máme za cíl propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Své třídy mohou školy přihlašovat přes formulář na adrese kalendar.kodis­.cz, přičemž bezpečnostní kód lze získat po kontaktu s námi.

Hlavním cílem projektu je změnit povědomí a zvýšit atraktivitu a popularitu veřejné dopravy. Na základě podnětů pedagogických pracovníků jsme projekt rozšířili taktéž o cílovou skupinu žáků 4. a 5. stupně ZŠ. 

Kromě přednášek ve školách je ODISbus využíván také k prezentaci veřejné dopravy pro širokou veřejnost na happeningových akcích.  V roce 2023 jsme se účastnili s ODISbusem těchto akcí:  Vendryňský Kotár, Den ostravských dopraváků, Music Štěrkovna Open, Colours of Ostrava, Den železnice v Bohumíně.

Cílem projektu bylo mimo jiné posílení environmentálního myšlení a rozvíjení osvěty v oblasti ekologicky „přátelské“ dopravy ve vztahu k vyššímu využívání veřejné dopravy.